Szkolenie w formule warsztatów „Doskonalenie kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji”

©-neonshot/photogenica
©-neonshot/photogenica

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza na szkolenie, w ramach którego będzie możliwość rozwijania kompetencji cyfrowych w świetle nowych wyzwań w edukacji.

Celem szkolenia jest wsparcie nauczycieli w podnoszeniu jakości nauczania w zakresie korzystania z narzędzi TIK w świetle nowych wyzwań w edukacji oraz wsparcie w organizacji i realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły (w tym we współpracy z rodzicami) w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń TIK przez uczniów, a w szczególności:

  • nabycie umiejętności pracy metodami angażującymi uczniów z wykorzystaniem dostępnych systemów wspierających edukację w szkole,
  • poznanie i umiejętność łączenia różnych narzędzi umożliwiających osiąganie celów przewidzianych podstawą programową dla różnych przedmiotów.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli konsultantów, specjalistów PDN, doradców metodycznych, nauczycieli, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji cyfrowych.

Szkolenie realizowane będzie w formule on-line na platformie Google Workspace i obejmować będzie cztery warsztaty w dniach 6, 8, 10 i 13 czerwca 2022 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą formularza elektronicznego.

Rejestracja na szkolenie prowadzona jest do dnia: 3 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 lub do wyczerpania miejsc.

Szczegółowy opis i program szkolenia znajdują się w sylabusie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa