Nowa wersja kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (pracujących szczególnie w klasach VII-VIII), nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz pracowników placówek doskonalenia do udziału w nowej, zaktualizowanej formule kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne”.

Kurs zawiera najważniejsze założenia oraz metody i formy pracy rozwijające u uczniów kompetencje świadomego rozumienia prawa humanitarnego w kontekście najnowszych wydarzeń na świecie.

Formuła kursu ma charakter e-learningowy (wyłącznie samokształceniowy), przewidziany na 30 godzin samodzielnej pracy uczestnika, na platformie e-kursy.ore.edu.pl 

Początek kursu 01.03.2022 r. Zakończenie kursu 20.04.2022 r. 

Rekrutacja trwa do 28.02.2022 r. 

Szkolenie jest bezpłatne.

Szczegóły dotyczące szkolenia i zapisy za pomocą formularza elektronicznego na stronie szkoleń ORE.

Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa