Spotkanie podsumowujące dwuletni projekt „Przyjazna szkoła – one są wśród nas”

W dniu 29.12.2020 roku na platformie Zoom odbyło się spotkanie podsumowujące dwuletni projekt realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji  we współpracy z Gruzją w obszarze wdrażania edukacji włączającej.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W spotkaniu wzięli udział  Wiceminister Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji Ekaterine Dgebuadze, Kierownik Departamentu ds. edukacji włączającej MENKS Gruzji Tamar Zghenti, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji – Tomasz Madej, Wicedyrektor ORE – Grażyna Wiśniewska, Wicedyrektor ORE – Wiesław Poleszak, Radca Ministra Piotr Turzański z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN, opiekun projektu Magdalena Opałka z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ, Kierownik Wydziału Rozwoju Kompetencji Kluczowych  Elżbieta Witkowska, zespół projektowy oraz uczestnicy projektu. Uczestnikami projektu są członkowie mobilnych zespołów, zatrudnieni przy Ministerstwie Edukacji, Nauki, Kultury i Sportu Gruzji, których zadaniem jest wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Na początku spotkania koordynator projektu, Marina Warsimaszwili, przedstawiła krótki przegląd zrealizowanych zadań w latach 2019-2020. Zadania polegały na przeszkoleniu i przygotowaniu 28 uczestników projektu do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie edukacji włączającej.

W dalszej części spotkania uczestnicy projektu zaprezentowali działania zrealizowane z regionach Gruzji, a mianowicie dane z 14  przeprowadzonych szkoleń dla 226 gruzińskich nauczycieli oraz 12 spotkań z rodzicami połączonych z kampaniami społecznymi na temat edukacji włączającej i wsparciu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kierownik Departamentu ds. edukacji włączającej MENKS Gruzji Tamar Zghenti w swoim wystąpieniu zaznaczyła wielkie znaczenie jak samego projektu, tak i współpracy z Gruzją i zadeklarowała zainteresowanie i gotowość gruzińskiego Ministerstwa do kontynuacji współpracy z polską stroną. Koordynator projektu ze strony gruzińskiej, Tamar Isakadze, w imieniu wszystkich uczestników podziękowała za możliwość wymiany doświadczeń, zaangażowanie wysokokwalifikowanych ekspertów i wszelkie pomoce, materiały wypracowane w ramach realizacji projektu.

Pani Magdalena Opałka (MSZ) potwierdziła, iż w ramach programu współpracy rozwojowej MSZ są i dalej będą realizowane na rzecz Gruzji. Jako priorytetowe kierunki wymieniła właśnie edukację włączającą oraz wychowanie przedszkolne.

Spotkanie zakończył Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Tomasz Madej, który pogratulował organizatorom oraz uczestnikom pomyślną realizację projektu oraz wyraził gotowość współpracy ze stroną gruzińską jak w ramach kontynuacji rozpoczętych wcześniej działań, tak i w innych obszarach edukacji.

Logotypy: od lewej Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Ostatnia aktualizacja: 31 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa