Webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego „Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej”, które odbędzie się 30 października 2020 r. na platformie ClickMeeting w godzinach 10:00–11:30.

Do udziału w webinarium zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów ze szkół oraz nauczycieli.

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie, m.in.:

  • czynników wpływających na zdrowie psychiczne uczniów,
  • sposobów funkcjonowania uczniów podczas edukacji zdalnej,
  • możliwości podejmowania działań dla ochrony zdrowia psychicznego swojego i uczniów.

W Polsce i na całym świecie nasila się epidemia wirusa SARS-CoV-2, obecnie obszar całego kraju objęty jest czerwoną strefą. Dodatkowo rozpoczął się sezon jesienny sprzyjający chorobom i obniżeniu nastoju. Autorzy badania naukowego „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa” powadzonego w 34 polskich szkołach, w okresie od 12 maja do 12 czerwca 2020 roku, rekomendują w swoim raporcie podejmowanie działań w zakresie dbania o dobrostan: „Istotna jest także troska o zdrowie psychiczne uczniów, która powinna oznaczać udzielanie wsparcia społecznego uczniom oraz w wymagających tego przypadkach udzielanie pomocy profesjonalnej ze strony odpowiednich osób i instytucji (lekarze, psychologowie, pomoc społeczna, policja, sąd).” (Ptaszek, G., Stunża, G. D., Pyżalski, J., Dębski, M., Bigaj, M. (2020). Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. s. 184).

Aby udzielać takiego wsparcia ważna jest wiedza, w jakich obszarach i w jaki sposób możemy wzmacniać dzieci i młodzież. Pracownicy placówek oświatowych będący w kontakcie ze swoimi uczniami mają możliwość zaobserwować i wychwycić niepokojące zachowania występujące u uczniów i podjąć pierwsze działania w celu udzielenia pomocy. Doświadczenia poprzedniego roku szkolnego pomogły wskazać obszary, na jakich warto się koncentrować podczas dbania o dobrostan. Informacje te w formie wykładu przekaże Pani Lucyna Kicińska, która zwróci uwagę na sposoby budowania umiejętności interpersonalnych uczniów oraz zagrożenia dla ich zdrowia psychicznego.

Webinarium z zakresu ochrony zdrowia: „Zdrowie psychiczne uczniów podczas edukacji zdalnej”, poprowadzone będzie przez Panią Lucynę Kicińską.

Po 60 minutowym wykładzie pani Lucyna odpowie na Państwa pytania i wątpliwości.

Lucyna Kicińska – jest członkinią Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Współpracuje z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych oraz z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi. Prowadzi szkolenia z zakresu wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.

Termin webinarium: 30 października 2020 r; w godzinach: 10:00–11:30.

Czas trwania webinarium: 2 godziny dydaktyczne.

Miejsce realizacji webinarium – platforma ClickMeeting.

Osoby zakwalifikowane na webinarium dostaną maila z linkiem do wydarzenia.

Rekrutacja na webinarium za pomocą formularza elektronicznego

Bezpłatne materiały ORE z zakresu zdrowia psychicznego

Ostatnia aktualizacja: 27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa