Szkolenie „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu blended learning „Uczeń badaczem a technologie cyfrowe – rozwijanie kompetencji badawczych uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych”.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczych.

Jego głównym celem jest przekazanie umiejętności, dostarczenie szeregu narzędzi i wskazówek przydatnych do korzystania z e-zasobów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, skierowanych na rozwijanie kompetencji i postaw badawczych uczniów.

Bogate w różne praktyczne przykłady wykorzystania TIK na lekcjach zarówno w formule stacjonarnej, jak i w warunkach kształcenia na odległość – m.in. prowadzenie wirtualnej klasy, tworzenie własnych narzędzi on-line, korzystanie z szeregu platform i aplikacji dedykowanych nauczaniu poszczególnych przedmiotów, pomoże rozwinąć tak cenne i poszukiwane kompetencje cyfrowe.

Część stacjonarna realizowana będzie w formule zdalnej na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji w dniach 30–31 maja 2020 roku.

Zapisy do 26 maja 2020 roku za pośrednictwem platformy szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 20 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa