Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeciwko szkodliwym treściom w internecie – kampania społeczna #ZglosTo

fot.fdds.pl
fot.fdds.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęli kampanię #ZglosTo, która ma na celu walkę ze szkodliwymi treściami dostępnymi w internecie. Kolejne raporty badające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w sieci opisują, że są oni coraz częściej odbiorcami treści wywołujących nieprzyjemne emocje lub zachęcające do niebezpiecznych zachowań. Kampania społeczna #ZglosTo umożliwia odbiorcom tych treści podejmowanie interwencji, a przede wszystkim wskazanie, że w sytuacjach trudnych dziecko nie jest samo – jest wiele sposobów, w jaki można i warto działać.

Dzieci i młodzież, które doświadczyły sytuacji trudnej mogą, na utworzonej  platformie internetowej www.zglos.to, opisać ją na podstawie czterech zamkniętych pytań. Na tej podstawie algorytm opracowuje i wskazuje różne sposoby reagowania, przekazuje kontakty do  instytucji i osób do jakich warto się zwrócić. Osoba dostaje konkretne wskazówki, np. jak przeprowadzić rozmowę z rodzicem lub link/arkusz do zgłoszenia sytuacji trudnej do odpowiedniej instytucji.

Szczegóły dotyczące kampanii oraz działania platformy internetowej:

Równocześnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami trwającej obecnie kampanii społecznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę “Za drzwiami”. Jej celem jest także zachęcanie do reagowania, gdy jesteśmy świadkami krzywdzenia dzieci, szczególnie w aktualnej  sytuacji pandemii.

Materiały ORE rekomendowane w zakresie zagadnienia bezpieczeństwa w sieci oraz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży:

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa