„Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły” – szkolenie

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie stacjonarne „Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki oświatowej”. Warsztat adresujemy do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się wychowaniem i profilaktyką. Szkolenie odbędzie się w dniach 1–3 grudnia 2019 r. w Sulejówku.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie ewaluacji i budowania programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wsparcie merytoryczne kadry pedagogicznej w obszarze wychowania i profilaktyki.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE

Liczba miejsc ograniczona.

Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa