Szkolenie dla trenerów programu profilaktyki uzależnień „Unplugged”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla trenerów programu profilaktycznego „Unplugged. Szkolenie odbędzie się w dniach 22–24 maja 2019 r. w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.  Szkolenie adresowane jest do pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Osoby, które ukończą szkolenie uzyskają uprawnienia do szkolenia bezpośrednich realizatorów programu tj. nauczycieli, pedagogów/psychologów szkolnych.

Więcej informacji o programie znajdą Państwo pod linkiem

Zapisz się na szkolenie.

Ostatnia aktualizacja: 24 kwietnia 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa