Sprawozdanie z realizacji programu „Unplugged”

W ramach upowszechniania programu „Unplugged” w 2018 r. przeszkoleni trenerzy przeprowadzili 33 szkolenia, w których wzięło udział 543 nauczycieli i specjalistów szkolnych.  Z zebranych od trenerów informacji wynika, że w zeszłym roku zaobserwowano zwiększone zainteresowanie programem.

Związane jest to przede wszystkim z wpisaniem go na listę programów rekomendowanych oraz wskazaniem w  Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,  że w szkołach w zakresie profilaktyki narkomanii należy m.in. wdrażać programy rekomendowane.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa