Znajdziesz mnie? – interaktywna gra edukacyjno-profilaktyczna

Zachęcamy do zapoznania się z aplikacją mobilną „Znajdziesz mnie?” , która porusza problemy związane z alkoholem i jego konsekwencjami. Skierowana jest ona do młodych ludzi w wieku 14–17 lat oraz do nauczycieli i specjalistów pracujących z młodzieżą i szukających ciekawych rozwiązań do pracy profilaktycznej z młodymi ludźmi. Aplikacja została opracowana przez profesjonalistów z Fundacji „Poza Schematami” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej informacji o aplikacji.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z publikacjami dotyczącymi profilaktyki uzależnień, znajdującymi się na stronie internetowej ORE.

 

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa