Wychowanie i profilaktyka podczas szkolenia dla autorów podstawy programowej z Ukrainy

4 września br. Dorota Macander oraz Valentina Todorovska-Sokołowska z Wydziału Wychowania i Profilaktyki wzięły udział w szkoleniu dla autorów podstawy programowej z Ukrainy. Szkolenie odbyło się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w ramach projektu Nowa Ukraińska Szkoła 2 współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2018 r.

Valentina Todorovska-Sokołowska wygłosiła wykład na temat edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej w Polsce. Zwróciła szczególną uwagę na aktywne uczestnictwo uczniów jako warunek skutecznej realizacji edukacji zdrowotnej w szkole. Ponadto zaprezentowała uczestnikom koncepcję i standardy programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, który w swoim całościowym podejściu do promocji zdrowia w szkole zakłada podejmowanie zaplanowanych, długotrwałych działań prozdrowotnych.

Dorota Macander w swoim wystąpieniu omówiła program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i przedstawiła treści dotyczących tego obszaru. Podkreśliła, jak ważne jest, żeby przed przystąpieniem do konstruowania programu szkoła przeprowadziła działania diagnostyczne w celu rozpoznania potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

Po prezentacjach wywiązała się dyskusja, podczas której zostały omówione różnice i podobieństwa między systemami edukacyjnymi w Polsce i Ukrainie. Wskazano także problemy, które mają wpływ na realizację edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych w szkołach w obu krajach.

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa