Szkolenie „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”. Jest ono skierowane do specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli i specjalistów szkolnych. Szkolenie odbędzie się w terminie 2–29.07 2018 r.

Cele szkolenia:

  • zapoznanie ze specyfiką uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie z koncepcjami uzależnień behawioralnych,
  • zapoznanie ze sposobami rozpoznawania problemu związanego z uzależnieniem behawioralnym,
  • zapoznanie ze skutecznymi działaniami profilaktycznymi.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy drogą mailową otrzymają zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 20.07.2018 r.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Na potrzeby szkolenia zostały opracowane prezentacje multimedialne wraz z nagraniem dźwięku. W związku z tym, aby efektywniej pracować, uczestnicy powinni korzystać ze sprzętu wyposażonego w sprawne głośniki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Sylabus kursu (pdf. 189 kB)

Ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa