Warsztaty ECML: Mapa drogowa dla szkół

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) w Grazu ogłasza nabór na bezpłatne warsztaty, które odbędą się w siedzibie Centrum w dniach 15–16 listopada 2018.

Temat warsztatów: Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie.

Celem warsztatów jest  zapoznanie z koncepcją tworzenia, wdrażania i promowania narzędzia mapa drogowa w szkołach w poszczególnych krajach.

Warsztaty kierowane są do:

  • dyrektorów szkół
  • nauczycieli
  • decydentów,
  • edukatorów i trenerów,
  • przedstawicieli lokalnych władz oświatowych zainteresowanych tematyką warsztatów,
  • pracowników edukacji niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem.

Wymagana doba znajomość języka angielskiego, niemieckiego  lub francuskiego.

Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów oraz refundacji kosztów uczestnictwa dostępne w załącznikach – w językach angielskim i francuskim.

Zgłoszenia proszę kierować do punktu kontaktowego ECML na adres: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl do dnia 25 czerwca  2018. Spośród osób, które złożą swoją aplikację, zostanie wybrana jedna, najpełniej spełniająca wymagania opisane przez ECML.

Informacje na temat projektu

 

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa