Kogo wychowują nowe media? Po konferencji w NASK

24 maja 2018 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Cyfrowe wyzwania. Czy nowe media zastąpią wychowawców?”. Konferencja została zorganizowana przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) we współpracy z Wydziałem Wychowania i Profilaktyki (WWP) Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Uczestnicy zostali zapoznani z wynikami najnowszych badań dotyczących zachowań młodych użytkowników w sieci, a także ze skutecznymi strategiami profilaktycznymi, które pomogą ograniczyć zjawisko ryzykownego korzystania z internetu przez dzieci i młodzież.

Wykład „Wychowanie i profilaktyka w budowaniu pozytywnych relacji dorosłych z dziećmi” wygłosiła Elżbieta Stawecka, pracownik Wydziału Wychowania i Profilaktyki ORE.

Ponadto WWP zaprosił do współpracy dr Magdalenę Rowicką, której prezentacja „Granie w gry – kiedy wspierać, a kiedy (i jak) przeciwdziałać” podczas sesji Profilaktyka wzbudziła duże zainteresowanie uczestników.

Marzenna Habib, wicedyrektor ORE
Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, Agnieszka Wrońska, Akademia NASK
Marzenna Habib, wicedyrektor ORE, Marcin Bochenek dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK
Marcin Bochenek dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK oraz prof. Jacek Pyżalki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Elżbieta Stawecka, Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE
Agnieszka Wrońska, Akademia NASK
Przemysław Staroń, II LO w Sopocie podczas wykładu on-line

Ostatnia aktualizacja: 29 maja 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa