Rekomendacja dla programu profilaktycznego „Unplugged”

Informujemy, że program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged” otrzymał rekomendację i został wpisany do bazy programów rekomendowanych. Zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego został zakwalifikowany do II poziomu – „Dobra praktyka”.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz opinią o programie.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa