Polska wersja publikacji Rady Europy System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze  (Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych – WRKK) serdecznie zaprasza do zapoznania się z polską wersją publikacji Rady Europy System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur (ang. A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and CulturesFREPA). Dokument  powstał z myślą o nauczycielach, specjalistach w zakresie doskonalenia zawodowego oraz osobach zarządzających oświatą. FREPA  zawiera zestaw narzędzi, wśród których nadrzędną funkcję  pełni inwentarz Kompetencje i zasoby. Ten całościowy i częściowo ustrukturyzowany opis  wpisuje się w cele polityki językowej Rady Europy i rozwija  kompetencje uczniów na każdym poziomie edukacji w dziedzinie różnojęzyczności oraz wielokulturowości.

FREPA System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa