Konkurs „Z programowaniem za pan brat”

Programowanie, nauka, proces, projekt – to kilka wybranych słów-kluczy naszego konkursu.

Wszystkich nauczycieli szkół podstawowych (klasy 1–7), zainteresowanych problematyką nauki programowania i wykorzystywania programowania w nauczaniu w ramach realizacji nowej podstawy programowej, zapraszamy do udziału w konkursie „Z programowaniem za pan brat”. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach i polega na:

a) przygotowaniu, zrealizowaniu wraz z zespołem projektowym i opisaniu przez nauczyciela projektu edukacyjnego z zakresu programowania; zarejestrowania go w formie karty projektu wraz z wytworami powstałymi w trakcie jego realizacji w postaci grafik, gier, fotografii, filmów, opisów działań uczniowskich itp.;

i/lub

b) opracowaniu zestawu minimum 10 scenariuszy zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych z zakresu programowania i zaprezentowaniu ich poprzez wypełnienie kart scenariuszy.

Na laureatów konkursu, którzy zrealizują projekt edukacyjny czekają cenne nagrody: zestawy LEGO® MINDSTORMS® EV3 oraz Raspberry Pi 3 model B, gry Scottie Go!, zestawy Ozobot oraz Dash i Dot.

Autorzy zestawów scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne, a ich prace zostaną opublikowane w formie poradnika dla nauczycieli.

Prace konkursowe należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej (pliki word, skany pdf) w systemie zgłoszeniowym zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 Regulaminu Konkursu:

  1. projekty edukacyjne do dnia 19.11. 2017 roku do godziny 23.55;
  2. zestawy scenariuszy do dnia 5.11. 2017 roku do godziny 23.55.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: konkurs@ore.edu.pl.

Czekamy na Państwa innowacyjne projekty edukacyjne i ciekawe scenariusze zajęć!

Załączniki:

Regulamin – Załącznik nr 1 – Karta zgłoszenia projektu
Regulamin – Załącznik nr 2 – Karta zgłoszenia zestawu scenariuszy
Regulamin – Załącznik nr 3 – Karta scenariusza zajęć
Regulamin – Załącznik nr 4 – Karta projektu
Regulamin – Załącznik nr 5 – Instrukcja umieszczania materiałów w systemie
Regulamin Konkursu

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa