Szkolenie e-learningowe „Cyfrowe portfolio – język algorytmów”

Celem szkolenia jest wprowadzenie w tematykę myślenia algorytmicznego i zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania elementów algorytmiki na lekcjach. Nie należy przy tym mylić „myślenia algorytmicznego” z „programowaniem” – na żadnym etapie szkolenia nie jest konieczna umiejętność pisania programów komputerowych. Ważne jest natomiast kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

W ramach kursu zaprezentowane zostaną przykłady algorytmów do wykorzystania na zajęciach. Sposób, w jaki nauczyciel skorzysta z tych treści, zależeć będzie wyłącznie od jego preferencji oraz specyfiki nauczanego przedmiotu. Niektóre z zaprezentowanych pomysłów będzie można zrealizować z uczniami na kilka alternatywnych sposobów,  na przykład w formie gry edukacyjnej, przy pomocy arkusza kalkulacyjnego lub jako program obliczeniowy.

Na szkolenie zapraszamy doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa