Wypełnij ankietę o edukacji językowej

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych prowadzi badania na temat przykładów dobrych praktyk, doświadczeń, narzędzi i kompetencji dotyczących szeroko rozumianej edukacji językowej. Zachęcamy i zapraszamy nauczycieli, edukatorów, trenerów oraz wszystkich związanych zawodowo  z nauczaniem języków obcych do wypełnienia załączonej ankiety. Ankieta dostępna jest w języku francuskim i angielskim. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcą udzielić odpowiedzi. Wypełnij ankietę

Załączniki:

Załącznik

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa