Szkolenie „Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w świetle nowej podstawy programowej”

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych w ORE zaprasza nauczycieli konsultantów i specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli oraz doradców metodycznych z zakresu języków obcych na szkolenie „Jak wspierać szkoły realizujące zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe w świetle nowej podstawy programowej”.

Celem szkolenia jest wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe w zakresie metodycznego wspierania nauczycieli prowadzących zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Szkolenie obejmować będzie następujące zagadnienia:

  1. Nowe uwarunkowania prawne wprowadzania i realizowania edukacji dwujęzycznej w szkołach polskich.
  2. Działania ORE na rzecz wspierania edukacji dwujęzycznej.
  3. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe – cele, założenia i sposoby realizacji w świetle nowej podstawy programowej.
  4. Przykłady dobrych praktyk. 

Miejsce szkolenia: Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Termin:
rozpoczęcie: 26.05.2017 r. godz. 13.30, 
zakończenie: 27.05.2017 r. godz. 13.00 

Szkolenie, zakwaterowanie i wyżywienie są bezpłatne. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do rekrutacji online lub do kontaktu: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 71.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa