Rekrutacja koordynatorów regionalnych – 16 ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli-konsultantów, specjalistów, doradców metodycznych placówek doskonalenia nauczycieli do współpracy w ramach projektu „Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej”. Zapraszamy koordynatorów regionalnych (woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie) – ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej

Cele projektu:

  • powołanie sieci koordynatorów regionalnych – zespołu 16 ekspertów, trenerów edukacji międzykulturowej – wspomagającej pracę szkół/ placówek w realizacji zadań;
  • przygotowanie 160 liderów szkolnych projektu – dyrektorów, nauczycieli szkół/ placówek do realizacji zagadnień edukacji międzykulturowej w oparciu o materiały edukacyjne oraz zgodnie z obowiązującym  prawem oświatowym;
  • zwiększenie roli środowiska oświatowego i lokalnego w kształtowaniu postaw otwartości, tolerancji, empatii wśród dzieci i młodzieży, niezbędnych do aktywnego współdziałania w świece zróżnicowanym kulturowo i etnicznie.

Zadania koordynatora regionalnego – eksperta, trenera edukacji międzykulturowej:

  • udział w jednym 16-godzinnym szkoleniu doskonalącym kompetencji koordynatora projektu z zakresu edukacji międzykulturowej, w dniach 21-23.04.2017 r.,  w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.
  • przygotowanie teoretyczno-metodyczne zespołu 10 liderów szkolnych projektu – dyrektorów, nauczycieli szkół/ placówek do realizacji zagadnień z zakresu edukacji międzykulturowej w oparciu o przygotowane publikacje i materiały edukacyjne, w okresie marzec 2017 – sierpień 2017 (min. 8   dydaktycznych w II semestrze roku szkolnego 2016/2017)
  • wsparcie zespołu liderów szkolnych projektu w przygotowaniu rad pedagogicznych do planowania pracy szkoły /placówki w zakresie realizacji zagadnień edukacji międzykulturowej.

Zadania w ramach projektu „Wielojęzyczna i wielokulturowa szkoła. Wartość w dialogu w edukacji wielo/międzykulturowej” będą realizowane na podstawie umowy o współpracy zawartej między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a koordynatorem regionalnym.

Ostateczny termin zgłoszenia: 15 marca 2017 r. godz. 16.00

Kontakt:
Marina Warsimaszwili
marina.warsimaszwili@ore.edu.pl
22 345 37 74

Rekrutacja – formularz online

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa