Nowe media w kształtowaniu postaw badawczych uczniów

Rozpoczęliśmy szereg działań skierowanych do nauczycieli, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, których celem jest wzmocnienie w polskich szkołach kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych dla jeszcze lepszego rozwijania kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych uczniów. Motywem przewodnim tych działań jest syntetyczna koncepcja TIKOKIBSE+, integrująca w racjonalny sposób trzy główne trendy obecne w dzisiejszej edukacji przyrodniczej: nauczanie przez odkrywanie (IBSE), ocenianie kształtujące (OK) i technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) z symultanicznym rozwijaniem kompetencji miękkich.

Jedno z pierwszych przedsięwzięć na tym polu stanowi szkolenie „Naukowe portfolio: TIKIBSE, czyli metody poszukujące oparte na narzędziach TIK w kształceniu przyrodniczym”. Jego pierwsza edycja odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku w dniach 13−15 stycznia 2017. Przybierze ona formę aktywnych warsztatów, których znaczną część trenerzy poświęcą na praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem specjalnie wyselekcjonowanych programów komputerowych i aplikacji mobilnych. Dla osób, którym nie udało się zrekrutować się na ww. szkolenie mamy dobrą wiadomość: jego drugą edycję zaplanowaliśmy już na 17−19 marca 2017. Zachęcamy zatem do uważnego śledzenia naszych stron internetowych, gdzie pojawi się informacja o nowym naborze. Ponadto wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do specjalnej grupy na Facebooku „Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych„, współmoderowanej przez ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa