Sprawozdanie z regionalnej konferencji Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny

W dniu 20 listopada 2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się regionalna konferencja Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Programem Wczesnej Profilaktyki Wspierania Rodziny. Organizatorami konferencji byli: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz koordynatorzy programu w województwie warmińsko-mazurskim: Grażyna Nowicka i Elżbieta Smolińska. 

 

Konferencja skierowana była do lokalnych pełnomocników/koordynatorów burmistrza/wójta d.s. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nowo wyszkolonych realizatorów programu zainteresowanych nawiązaniem współpracy w realizacji i upowszechnieniem programu. Konferencja zgromadziła ok. 60 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Uroczystego otwarcia dokonała pani Anna Daukszys – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Umocowanie w profilaktyce programu przedstawił pan Michał Tatarek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Warmiński-Mazurskiego ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Grażyna Nowicka i Elżbieta Smolińska – koordynatorki programu zaprezentowały podjęte działania w zakresie upowszechniania i realizacji programu w województwie warmińsko-mazurskim. W dalszej części konferencji zaprezentowano dobre praktyki. Na temat skuteczności programu w działaniach profilaktyczno-edukacyjnych wypowiedziały się: panie Leokadia Sztąberska i Agnieszki Bucała z MZPiTU w Olsztynie, pani Małgorzata Jesionowska-Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie, pani Małgorzata Sodel-Napierała z PP-P nr 1 w Olsztynie oraz pani Agnieszka Małecka- Pełnomocnik Burmistrza Miasta Morąga ds. Profilaktyki. Na koniec konferencji zaproponowano warsztat dla pełnomocników ds. profilaktyki "Jak chwalić, by wzmacniać poczucie wartości u dziecka" przygotowanym przez Grażynę Nowicką z PP-P Nr 1 w Olsztynie i Elżbietę Smolińską z PP-P Nr 3 w Olsztynie. Uczestnicy konferencji wysoko ocenili wartość merytoryczną przedstawionych przez prelegentów treści oraz dołączone materiały. 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa