„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w Publicznej Szkole Podstawowej w Buczu

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu (woj. Małopolskie, gmina Brzesko) ukończyło warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” 12-ścioro rodziców i wychowawców. Kurs finansowany był przez Burmistrza miasta Brzeska Grzegorza Wawrykę ze środków na profilaktykę. Zajęcia dzięki życzliwości dyrektora szkoły pani Agaty Basaraby odbywały się w lokalnej szkole, a prowadziły je pedagog Agnieszka Skołyszewska i psycholog Paulina Jawień.

 

Rodzice ocenili zajęcia jako wysoce zadowalające (100%) i bardzo przydatne (100% ). O atmosferze w czasie warsztatu wypowiadali się następująco: miła, przyjazna, wspierająca, pozytywna, budująca, serdeczna, wspaniała, jasne zasady, przyjemna, serdeczna i otwarta, bardzo miła, czułam zaufanie do prowadzących, pełna zrozumienia.
 
Na pytanie o odniesione z udziału w warsztacie korzyści uczestnicy odpowiadali następująco: mam lepsze zrozumienie siebie i dzieci; szkolenie pozwoliło mi być lepszym rodzicem i człowiekiem; nauczyłam się słuchać własne dziecko, lepiej je rozumieć i poznawać; po tych zajęciach lepiej rozumiem siebie, a przez to swoje dziecko; zajęcia pomogły zrozumieć dziecko; mam ogromną wiedzę, którą chętnie wdrażam w życiu codziennym; zrozumiałam siebie i swoich bliskich; poznałam problemy; dostałam ogromną dawkę wiedzy, którą teraz należy wykorzystać w życiu codziennym; niezbędne do wykorzystania z dziećmi; zdobyłam duża wiedzę; wiele korzyści związanych z opieką nad dzieckiem; wiele wiedzy i praktyki.
 
Uczestnicy warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zapytani o to, co powiedzieliby innym rodzicom, tym, którzy wahają się, czy brać w nim udział, odpowiadali tak: zajęcia są bardzo przydatne; wiedza sprawdza się w życiu; bardzo dużo praktyki na zajęciach; jak najbardziej, powinni wziąć w nich udział w 100%,; zajęcia „Szkoły dla Rodziców” powinny być obowiązkowe dla wszystkich rodziców; są wspaniałe, pomocne, naprawdę warto;  wiedza zdobyta sprawdza się w praktyce; to jest wspaniałe doświadczenie i wiedza przydatna na całe życie; powinni wziąć w nim udział, ponieważ pomoże im poprawić, ulepszyć kontakty z dziećmi; nauczą się jak z nim rozmawiać, jak je słuchać;  zajęcia powinny być obowiązkowe; aby nie mieli absolutnie wątpliwości, ponieważ jest to wyjątkowe doświadczenie; warto, każdy z nas chce być lepszym rodzicem i te zajęcia to dobra droga do realizacji tego celu; zajęcia są bardzo ciekawe i dużo można się nauczyć.
 
Zapytaliśmy też rodziców o to, co powiedzą o zajęciach organizatorom szkolenia finansującym zajęcia „ Szkoły dla Rodziców”. Oto  wybrane wypowiedzi:
 • Takie zajęcia są bardzo potrzebne,
 • Takie zajęcia powinny być obowiązkowe, gdyż wiele rodziców popełnia błędy wychowawcze i nawet nie zdają sobie z tego sprawy,
 • Powiedziałabym, że te zajęcia są bardzo rozwijające i koniecznie dla każdego rodzica,
 • Warto w to zainwestować, aby mieć świadomych rodziców i mniej problemów z uczniami,
 • Bardzo dobrze wydane pieniądze, które pomogą wielu osobom,
 • Prosimy o więcej takich zajęć, najlepiej, żeby były obowiązkowe,
 • Uważam że takie spotkania są niezbędne dla rodziców i pomocne,
 • Powinny być obowiązkowe,
 • Jak najwięcej tego typu spotkań. Wiele informacji, które powinniśmy wiedzieć przed założeniem rodziny i urodzeniem dziecka.
 • Takie inicjatywy mają sens, docierają do konkretnych ludzi. Przynoszą konkretne efekty,
 • Warto je finansować, bo bardzo często młodzi rodzice są zagubieni we współczesnym świecie i niepewni swoich metod wychowawczych.
Rodzice ukończyli warsztat z dużą satysfakcją i apetytem na II część „Szkoły dla Rodziców”, pogłębianie swoich doświadczeń i rozwój swoich kompetencji wychowawczych. Zapowiedzieli starania w Urzędzie Miasta w Brzesku w celu pozyskania zgody i środków na kolejną część programu Szkoły dla Rodziców.
 
Opisując takie przedsięwzięcie jakim była organizacja i prowadzenie kursu, w niewielkiej miejscowości, jaką jest Bucze (około 1000 mieszkańców) pragnę posłużyć się metaforą. Obserwując taniec baletnicy na scenie wydaje się, że tańczy bez trudu, lekko unosi się, z wdziękiem, bez wysiłku wykonuje każdy ruch. Nic bardziej mylnego – by taniec wydawał się tak lekki i wdzięczny poprzedzony jest długą i ciężka pracą, olbrzymim wysiłkiem. Ten efekt nie przyszedł znikąd.
 
Podobnie ze Szkołą dla Rodziców i tak przychylnymi wypowiedziami uczestników zajęć- 100% zadowoleniem z udziału w zajęciach. Tak dobre słowa o kursie (rodziców) prowadzonym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Buczu to dzieło wielu osób, sukces i owoc ich  pracy. Przede wszystkim Rodziców, którzy zaangażowali swój czas i aktywność w 10 spotkań. Rodziców mocno zintegrowanych wokół swojej społeczności, dumnych ze swojej przynależności do swoje małej „Ojczyzny” i to nie przez chwilkę, lecz na teraz i na jutro. Kursu nie byłoby także, gdyby nie częste odwiedziny Burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki w szkole- a także społeczności wiejskiej, rozmów o potrzebach środowiska przy gościnnym stole. Ważna okazała się także znajomości programu „Szkoły dla Rodziców” przez dyrektora szkoły panią Agatę Basaraba, która miała już doświadczenia w realizacji programu w szkole sprzed kilku lat i poparła jego realizację w szkole. Sprawie przysłużyła się także pani Renata Pabian- pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki, posiadająca doświadczenie w realizacji programu w mieście i gminie Brzesko oraz rodzic i radny w jednej osobie Piotr Wyczesany, który nie tylko zachęcał rodziców do udziału w warsztacie, ale sam wziął w nim udział jako jedyny tata.
Pomocne były nam także lokalne media- najpierw ogłaszając nabór na warsztat, a następnie przeprowadzając wywiady z rodzicami i publikując informacje zwrotne  o kursie. Pomocny był także ksiądz proboszcz Ryszard Pluta, który w niedzielnych ogłoszeniach także poparł inicjatywę warsztatów.
Jako prowadząca warsztaty nie mogę zapomnieć o autorce programu Joannie Sakowskiej, wszystkich rodzicach, w którymi pracowałyśmy jako prowadzące warsztaty, którzy są naszymi nauczycielami i dzięki którym wciąż czerpiemy radość i satysfakcję z pracy podczas prowadzenia zajęć Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Oto ile osób i ich zaangażowania jest potrzebne, by pojawiło się ocenach owe 100% 🙂
 
Bezcenne dla nas prowadzących zajęcia były wzajemne superwizje prowadzonych zajęć, wzbogacające, dyscyplinujące, rozwijające. Ciekawostką może być fakt, iż uczestnikami prowadzonej grupy w znakomitej większości byli rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i z klas I-III. Do nich było łatwiej dotrzeć zachęcając do udziału w warsztacie, z racji ich częstszych wizyt w szkole, codziennych kontaktów z wychowawcami, ich żywego zainteresowania sprawami dzieci i codziennego zaangażowania w opiekę i wychowanie. Śmiało można rzec, iż pracując z taką grupą rodziców odkryłyśmy na nowo znaczenie terminu „profilaktyka”.
 
I tak oto w bardzo dobrej atmosferze zakończył się warsztat, i oby takich więcej, czego życzę sobie i wszystkim Realizatorom, bo to nasza najważniejsza nagroda i satysfakcja- zadowolenie uczestników i nas, prowadzących.
 
 
Opr. Agnieszka Skołyszewska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa