Sprawozdanie z realizacji Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w roku 2012

W ramach Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w roku 2012 w całym kraju przeprowadzono:

 • 434 czterdziestogodzinne szkolenia dla rodziców i nauczycieli, którymi objęto 5 019 osób,
 • 59 czterdziestogodzinnych szkoleń dla realizatorów (psychologów i pedagogów), w których uczestniczyło 767 osób,
 • 1 konferencję międzynarodową
 • 7 konferencji regionalnych,
 • 6 seminariów dla realizatorów programu.

 

Koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili superwizjie dla 189 realizatorów oraz grupy wsparcia dla 382 absolwentów szkoleń.
 
W poszczególnych województwach przedstawia się to następująco:
 
Województwo
40-godz. szkolenia dla rodziców i wychowawców
40-godz.
szkolenia dla profesjonalistów
Superwizja dla realizatorów
Grupy wsparcia
dla absolwentów
dolnośląskie
16 grup: 162 osób
6 grup: 99 osób
Superwizja dla 25 realizatorów
Grupy wsparcia dla 41 absolwentów
kujawsko-pomorskie
2 grupy: 21 osób
1 grupa: 10 osób
Superwizja dla 17 realizatorów
lubelskie
42 grupy: 447 osób
2 grupy: 22 osoby
Grupy wsparcia dla 24 absolwentów
lubuskie
25 grup: 305 osób
2 grupy: 28 osób
Grupy wsparciadla 15 absolwentów
łódzkie
25 grup: 305 osób
 
Superwizja dla 60 realizatorów
małopolskie
35 grup: 451 osób
6 grup: 55 osób
Superwizja dla 42 realizatorów
Grupy wsparciadla 52 absolwentów
mazowieckie
29 grup: 334 osób
20 grup: 260 osób
Superwizja dla 19 realizatorów
Grupy wsparciadla 99 absolwentów
opolskie
8 grup:  70 osób
 
 
podkarpackie
4 grup: 196 osób
2 grupy: 32 osoby
Superwizja dla 4 realizatorów
Grupy wsparcia dla 14 absolwentów
podlaskie
29 grup: 312 osób
1 grupa: 16 osób
Grupa wsparcia dla 18 absolwentów
Superwizja dla 5 realizatorów
pomorskie
64 grupy: 788 osób
2 grupy: 22 osoby
 
śląskie
55 grup: 582 osoby
6 grup: 70 osób
Grupy wsparcia dla 84 absolwentów
świętokrzyskie
3 grupy: 25 osób
1 grupa: 10 osób
 
warmińsko-mazurskie
58 grup: 692 osoby
7 grup: 95 osób
Superwizje dla 10 realizatorów
Grupa wsparcia dla 3 absolwentów
wielkopolskie
3 grupy: 40 osób
3 grupy: 40 osoby
Grupy wsparcia dla 3 absolwentów
Superwizja dla 6 realizatorów
zachodnio-pomorskie:
17 grup: 239 osób
 
Superwizja dla 8 realizatorów
Grupy wsparcia dla 37 absolwentów
Razem Polska
400 grupy: 4 666 osób
w tym programem objęto:
243 szkoły
4 344 rodziców
322 nauczycieli
59 grup: 767 osób
Superwizja dla 189 realizatorów
Grupy wsparcia dla 329 absolwentów
Litwa
34 grupy: 353 osoby
w tym programem objęto:
12 szkół
264 rodziców
89 nauczycieli
 
Grupy wsparcia dla 53 absolwentów
Razem 2012
434 grupy: 5 019 osób
w tym programem objęto:
255 szkół
4 608 rodziców
411 nauczycieli
59 grup: 767 osób
Superwizja dla 189 realizatorów
Grupy wsparcia dla 382 absolwentów
 
Działania Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w 2012 roku:
 • Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dla 260 osób
 • przeprowadzenie 2 seminariów dla 39 edukatorów-koordynatorów Programu;
 • prowadzenie na stronach internetowych: ogólnopolskiego Banku realizatorów programu;
 • opracowanie Zeszytu metodycznego nr 12 Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ludzie, program, wydarzenia- wczoraj i dziś;
 • dodrukowanie Zeszytów metodycznych dla uczestników warsztatów docz. 1, cz. 2 i cz. 3;
 • przeprowadzenie w ramach Umowy Edukacyjnej ze Stowarzyszeniem Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „bez Porażek” :
   14 czterdziestogodzinnych szkoleń dla profesjonalistów – realizatorów; w których uczestniczyło
  193 psychologów i pedagogów,  w tym: cz.1 –123 osoby, cz. 2 –38 osób i cz. 3 –32 osoby.
 
Opracowanie: Maria Talar

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa