Konferencja „Mądre wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały”

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz wydawnictwo Media Rodzina zapraszają na konferencję pt. „Mądre wychowanie. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały” organizowaną przy współudziale Stowarzyszenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z nabywaniem oraz rozwijaniem kompetencji wychowawczych wśród nauczycieli i rodziców.

Wydarzenie będzie mieć miejsce w Warszawie w siedzibie Biblioteki Narodowej, 24 września br.

 
Konferencja jest związana z dwudziestoleciem wydawnictwa Media Rodzina, które zostało założone, by wydać książkę Adele Faber i Elaine Mazlish Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Przez dwadzieścia lat działalności Media Rodzina opublikowało kilkaset tytułów związanych z mądrym wychowaniem, rozwojem i dobrymi relacjami w rodzinie.
 
Książka Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… stała się inspiracją dla powstania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, który w tym roku obchodzi jubileusz piętnastolecia. Projekt ten jest realizowany i koordynowany przez ORE (wcześniej CMPPP). „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” to program wspierania rodziców i wychowawców w ich kompetencjach wychowawczych w duchu dialogowego budowania relacji i wzajemnego szacunku.
Współorganizatorami konferencji są: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Biblioteka Narodowa.
 
Patronat honorowy nad konferencją objął: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Poseł na Sejm RP Lidia Staroń.
 

Program konferencji

 

Formularz rejestracyjny on-line

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa