Warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dla profesjonalistów z małopolski

W dniu 15 lipca 2011r. zakończone zostały warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” przeznaczone dla profesjonalistów z województwa małopolskiego. Zajęcia prowadzone były w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

W pierwszej kolejności w okresie od 4 do 8 lipca br. został zrealizowany moduł sądecki – czyli kurs „Rodzeństwo bez rywalizacji” cz.II. Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum „Kana”, a prowadziły je mgr Halina Czerwińska – doświadczony pedagog i edukator oraz mgr Jolanta Basistowa – psycholog, edukator i koordynator programu.
Tydzień później, w dniach od 11 do 15 lipca br. w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno – Terapeutycznej w Tarnowie przeprowadzony został moduł tarnowski „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I. Zajęcia prowadziły: mgr Agnieszka Skołyszewska – Dyrektor SPPT w Tarnowie, edukator i koordynator programu oraz mgr Halina Czerwińska.
Opracowanie: Halina Czerwińska

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa