Konferencja „WYCHOWANIE POPRZEZ DIALOG”

W dniu 3 czerwca w Nowym Sączu odbyła się konferncja pn. "Wychowanie poprzez dialog". Celem konferencji było zaprezentowanie innowacyjnych programów wychowawczo – profilaktycznych, ukazanie skuteczności ich działania w szkole jak i w domu oraz zachęta do dalszego ich rozpowszechniania.

 

Gośćmi specjalnymi byli: mgr Joanna Szymańska – Kierownik Pracowni Wychowania i Profilaktyki w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz dr Szymon Grzelak- autor ksiązki "Dziki ojciec" i programu przeznaczonego dla młodzieży pt. "Archipelag skarbów". Podczas konferncji zaprezentowany został ogólnopolski program "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców", zaś 13 – letnim dorobkiem realizacji programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" w Nowym Saczu dzieliła się mgr Halina Czerwińska – pedagog, edukator programu. Następnie pani Joanna Szymańska po wygłoszeniu wykładu na temat: "Pozytywna profilaktyka, pozytywna psychologia", wręczyła certyfikaty i tytuły złotych szkół i złotych nauczycieli tym, którzy przystapili do realizacji programu Golden Five.

2 czerwca odbyła się superwizja dla realizatorów prograamu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz programu Golden Five" z województwa małopolskiego. Spotkanie w grupach zakończyło się zebraniem wniosków, które dotyczyły potrzeby dalszych spotkań superwizyjnych, ponadto na nowo rozpalony został zapał i chęć angażowania się realizatorów w rozpowszechnianie programów.

 

 

Oprac.: Halina Czerwińska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa