Konferencja „Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj”

W dniu 03.06.2011r. w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pod hasłem Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj. Patronat Honorowy konferencji objęli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Instytut Obywatelski.

 

W dniu 03.06.2011r. w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się konferencja pod hasłem Nie mów do dziecka, lecz z nim rozmawiaj. Patronat Honorowy konferencji objęli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Instytut Obywatelski.
 
Konferencja zainaugurowała Ogólnopolską Akcję Cała Polska Rozmawia z Dziećmi. Pomysłodawcą i organizatorem Akcji jest Poseł na Sejm RP Lidia Staroń. Aktywnie do Akcji włączyła się Elżbieta Smolińska – warmińsko-mazurski koordynator Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.
 
Konferencja została poprzedzona (I etap luty – marzec 2011r.)konkursem „Mamo, Tato nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj” na prace plastyczne i literackie (proza/wiersz). W wyniku konkursu zostało wyłonione logo Akcji, a prace finałowe konkursu, w których dzieci przemówiły do rodziców tym samym pokazując, jak bardzo brakuje im i jak bardzo potrzebna jest rozmowa w rodzinie zostały opublikowane w wydanym biuletynie. Wyróżnione prace były również zaprezentowane na wystawie konferencji, a wyróżnione wiersze odczytane podczas konferencji przez studentów Studium Aktorskiego z Olsztyna. Laureaci konkursu zostali nagrodzeni w I części konferencji. Odgrywane przez Studentów Studium scenki prezentujące zaburzoną i prawidłową komunikację dorośli – dzieci, były przyczynkiem do ożywionej dyskusji o znaczeniu prawidłowej komunikacji w budowaniu relacji oraz w wychowaniu, przeprowadzonej wśród uczestników konferencji i zaproszonych ekspertów. Podczas KonferencjiElżbieta Smolińska przedstawiła wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych dotyczącej zakresu komunikacji rodzice-dzieci oraz poruszyła temat „Rodzice, a problemy okresu dorastania”. Bernadeta Jabłońska mówiła na temat „Komunikacja empatyczna, wspomagająca rozwój dziecka”. Joanna Sakowska krajowy koordynator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” zaprezentowała możliwości włączenia się w Ogólnopolską Akcję „Cała Polska rozmawia z Dziećmi” realizatorów programu „Szkoła….”
 
Poprzez prowadzenie Akcji chcemy uwrażliwić rodziców, iż umiejętności komunikowania się są ważne i bardzo potrzebne w budowaniu prawidłowych relacji rodzice – dorastające dzieci. Pragniemy przekonać rodziców, iż towarzyszenie dzieciom w ich rozwoju to nie tylko trud, ale też źródło niekłamanej radości oraz dumy z bycia obecnym przy dorastaniu młodego człowieka i jego przemianie. Młodzieży chcemy wskazać, iż prowadzony z rodzicami dialog sprzyja budowaniu wzajemnego zaufania oraz łagodzi problemy okresu dorastania.
 
W konferencji wzięło udział 340 osób, jej przebieg śledziły ogólnopolskie media: Polsat, TVP.INFO, TVP 2 oraz lokalne Telewizja Olsztyn, Radio Olsztyn.
 
  
  
 
 
Oprac.: Elżbieta Smolińska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa