Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Szkolenia stacjonarne dla kadry JST w czerwcu 2023r.

Źródło: photogenica-phx132910498_©-depositedhar

Kontynuujemy nasz cykl szkoleń dla kadry JST, których tematyka wynika z bieżących potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie prowadzonej ewaluacji  wszystkich form doskonalenia. W miesiącu czerwcu zaplanowaliśmy dla Państwa cztery szkolenia stacjonarne, na które serdecznie zapraszamy !

Zakończenie cyklu Doradztwa dla JST

Uczestniczki doradztwa dla JST z Bielska- Białej.

W dniach 18-19 maja 2023 roku w Hotelu Holiday Park w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące 8-miesięczny cykl doradztwa (październik 2022 – maj 2023) dla JST, w którym uczestniczyło 97 samorządowców i dyrektorów szkół/placówek z 20 jednostek samorządu terytorialnego.

Szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek (maj/czerwiec)

Źródło: stock.adobe.com

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek. Szkolenia odbędą się w miesiącach maj i czerwiec br. Tematyka szkoleń wynika ze zmian prawnych oraz wynikających z nich potrzeb dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Serdecznie zapraszamy!

Szkolenia stacjonarne dla kadry JST – różne tematy

Źródło: fotolia

Kontynuujemy cykl szkoleń dla kadry JST, których tematyka wynika z bieżących potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie prowadzonej ewaluacji  wszystkich form doskonalenia. W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec 2023 roku serdecznie zapraszamy kadrę JST na szkolenia stacjonarne.

Doradztwo dla JST – spotkania w siedzibach JST

Spotkanie doradców z władzami gminy Dwikozy
Spotkanie doradców z władzami gminy Dwikozy

Doradztwo dla JST – spotkania w siedzibach JST W ramach projektu realizujemy cykliczne działanie pn. Doradztwo dla JST adresowane do kilkuosobowych zespołów reprezentujących 20 jednostek samorządu terytorialnego. Doradztwo realizowane jest od września 2022 roku do 31 maja 2023 roku tj. przez 8 miesięcy. Celem doradztwa jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa