Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie dotyczące zadań gminy/powiatu w zakresie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi. W ramach szkolenia omówione i wyjaśnione zostaną problematyczne zagadnienia prawne oraz ich praktyczne implikacje. W ramach szkolenia przedstawione zostaną także zagadnienia związane z rozliczaniem wynagrodzeń nauczycieli i dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 29–30 października 2018 r.

Sieci współpracy dla samorządowców – uczestników pilotażu

Fotolia.com
Fotolia.com

14 września 2018 r. ruszyły trzy samorządowe sieci współpracy i samokształcenia. Ich członkami są samorządowcy uczestniczący w grupach szkoleniowych w projekcie (I etap projektu). Każdy z członków grupy szkoleniowej został automatycznie przypisany do grupy,

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa