Szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek (maj/czerwiec)

Źródło: stock.adobe.com
Źródło: stock.adobe.com

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia on-line dla dyrektorów szkół/placówek. Szkolenia odbędą się w miesiącach maj i czerwiec br. Tematyka szkoleń wynika ze zmian prawnych oraz wynikających
z nich potrzeb dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Serdecznie zapraszamy!

Terminy i tematy szkoleń on-line, do wyboru:

 1. Praca zdalna w szkole – przepisy Kodeksu pracy 2023 w praktyce. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki.
  Terminy szkoleń: 24 maja, 30 maja, 6 czerwca, 28 czerwca, 30 czerwca
 2. Obowiązki dyrektora szkoły/placówki wobec zmian w Kodeksie pracy na 2023 rok.
  Terminy szkoleń: 22 maja, 29 maja, 31 maja, 13 czerwca, 29 czerwca
 3. Dyrektor jednostki oświatowej – jego status prawny i dokumentowanie zadań w świetle obowiązującego prawa.
  Terminy szkoleń: 22 maja, 29 maja, 31 maja, 6 czerwca, 28 czerwca
 4. Depresja, samookaleczenia i samobójstwa – szkoła w obliczu kryzysu. Interwencja kryzysowa i zarządzanie kryzysem.
  Terminy szkoleń: 29 maja, 31 maja
 5. Zdrowie psychiczne nauczycieli i uczniów. Jak budować odporność psychiczną
  w społeczności szkolnej ?
  Terminy szkoleń: 24 maja, 30 maja

Każde szkolenie trwa 1 dzień (6 godzin dydaktycznych) w tym plus przerwy ustalone przez  prowadzącego szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 25 osób w grupie.

Szkolenia odbywają się na platformie ZOOM lub Clickmeeting.

Szkolenia adresowane są wyłącznie do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Nabór na szkolenia on-line

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest
Piotr Matuszak – tel. 22 570 83 42.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 11 maja 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa