Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Zarządzanie oświatą w samorządach – Aktualności-2

Szkolenia stacjonarne dla kadry JST – różne tematy

Źródło: fotolia

W miesiącach luty i marzec 2023 roku serdecznie zapraszamy kadrę JST na szkolenia stacjonarne. Wybór tematyki szkoleń wynika z potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie  prowadzonych ewaluacji wszystkich form pracy.

Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego.

Źródło: Acongraphic/photogenica.pl

W dniach 24–25 stycznia 2023 roku w Warszawie, w hotelu Park odbędzie się kolejne już, drugie szkolenie adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców. W Polsce uruchomiony został proces zmian w systemie oświaty w kierunku wdrożenia idei edukacji włączającej. Minęło już kilkanaście lat doświadczeń w zakresie uruchomionego, dzięki przyjętej w 2013 […]

Pragmatyka zawodowa nauczyciela – zdania JST jako organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły/placówki. Szkolenie dla samorządowców

fot. Fotolia

W dniach 18-19 stycznia 2023 roku serdecznie zapraszamy samorządowców na 2-dniowe szkolenie warsztatowe poświęcone zagadnieniom związanym z pragmatyką zawodową nauczycieli. Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku.

Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego

Acongraphic/photogenica.pl

W dniach 8–9 grudnia 2022 roku w Warszawie, w hotelu Park odbędzie się szkolenie adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego na temat: „Edukacja dla wszystkich – rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Ocena i analiza dotychczasowych działań, rekomendacje do dalszych zmian”. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych samorządowców. W Polsce od kilkunastu lat trwa proces zmian w systemie oświaty, polegający na wdrożeniu idei edukacji włączającej. Przez ten czas szkoły wychodzą na przeciw […]

Szkolenia w ramach Doradztwa dla JST

Uczestnicy szkoleń w dniach 23-24 listopada 2022r.

Jednostki samorządu terytorialnego uczestniczące od października 2022 roku w Doradztwie dla JST mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach warsztatowych. Szkolenia są jedną z form realizowanej usługi doradczej obok spotkań informacyjno-konsultacyjnych, doradztwa przeprowadzanego w siedzibach JST oraz doradztwa zdalnego (on-line).

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa