Wspieranie szkół i nauczycieli

Wspieranie szkół i nauczycieli

5 grudnia 2017

Wspieranie szkół i nauczycieli – Materiały do pobrania

Konferencja „Nauczyciel w szkole uczącej się” 24-26 sierpnia 2015 r.
Konferencja: Rola wspomagania na etapie planowania i realizacji celów, 14-16 listopada 2013 r.
Materiały konferencji „Co mówią dane..?” Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki.12-14 września 2013 r.
Materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji
Materiały z forum wymiany dobrych praktyk – Sulejówek 4-5 kwietnia 2013 r.
Materiały z konferencji: Nauczyciele jako ucząca się społeczność zawodowa, 10-12 października 2012 r.
Materiały z konferencji: Rozwój kompetencji pracowników bibliotek pedagogicznych w zakresie wspomagania pracy szkoły. 12 października 2013 r.
Materiały z Letniej Akademii SORE 2014 r.
Materiały z ogólnopolskiego spotkania konsultacyjnego – Warszawa, 6-7 czerwca 2013
Materiały ze spotkania „SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”. 13 – 15 marca Warszawa
Materiały ze spotkania dla kierowników projektów pilotażowych – Warszawa 4 września 2013
Materiały ze spotkania kuratoriów oświaty, placówek doskonalenia, poradni oraz bibliotek nt. wspomagania pracy szkół. 27-28 lutego 2014 r.
Materiały ze szkoleń: Szkoła jako organizacja ucząca się – rola zewnętrznego wsparcia
Nowa Rola Placówki Doskonalenia – sprawozdanie
Nowy system doskonalenia nauczycieli – podstawowe informacje
Oferty doskonalenia
Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5, 23- 24-października 2014 r.
Poradniki – Konkurs
Poradniki wspierania szkół i nauczycieli
Przykłady działań
Raporty nt. systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół
Regionalne konferencje: wrzesień – październik 2015
Sieci współpracy i samokształcenia
Spotkania pt. „Wspomaganie pracy szkół we współpracy z bibliotekami szkolnymi”. Falenty 8 września 2014 r.
Spotkanie „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”. 19-20 sierpnia 2014, Falenty
Spotkanie „Od diagnozy potrzeb ucznia, do diagnozy pracy szkoły” 19-20 marca 2015 r.
Spotkanie pt. Rola placówki doskonalenia nauczycieli we wspomaganiu szkół z obszarów wiejskich. 4-6.03.2015 r
Spotkanie: „SORE w szkole, czyli jak uczyć nauczycieli?” Warszawa, 9-11 października 2014 r.
Spotkanie: „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”, 24-26 września 2016 r.
Spotkanie: „Rola rodziców w nowym modelu wspomagania szkół”, 28 września 2016 r.
Spotkanie: „Rozwiązania w zakresie wspomagania szkół wypracowane przez samorządy lokalne – beneficjentów Konkursu 3.5”, Falenty, 16-17.04.2015 r.
Spotkanie: Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole? 5-7 marca 2015 r.
Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych – materiały ze spotkania (15-16 maja 2014 r.)
Zapewnianie jakości w procesie wspomagania szkół
Złapani w sieci – czyli jak wspierać nauczycieli, Warszawa, 20-22 listopada 2014 r.
4 grudnia 2017

Sieci współpracy i samokształcenia – Szkolenia

Szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci – II edycja

Informujemy, że w kwietniu 2014 roku rozpocznie się druga edycja szkoleń dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia adresowane będą w pierwszej kolejności do aktywnych koordynatorów prowadzących sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektów powiatowych z Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, pracowników bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w ww szkoleniach prowadzonych na terenie całego kraju przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
Informacje o rekrutacji i harmonogramie będą ukazywać się sukcesywnie na stronach ORE: www.ore.edu.pl/wspieranie, www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Wykonawcy szkoleń: www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator
Serdecznie zapraszamy.
Opracowała: Dorota Czerwonka
————————————————————————

Kandydaci na koordynatorów sieci – szkolenia I edycja

W okresie od czerwca do listopada ubiegłego roku na terenie całej Polski odbywały się szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i otwartość. Przedstawiamy efekty jakie udało się nam razem wypracować. W szkoleniach wzięli udział: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, SORE oraz pracownicy instytucji systemu wsparcia. Łącznie było to blisko dwa tysiące osób.

 

Efektem szkolenia oprócz przygotowania wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań nowego systemu, jest także upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu, celach i idei sieci współpracy i samokształcenia, co powinno przyczynić się do lepszego odbioru i pełniejszego zrozumienia wdrażanego rozwiązania.
Podczas trzydniowego kursu uczestnicy realizowali sześć interaktywnych modułów treningowych, poświęconych następującym zagadnieniom:

  • integracja grupy, komunikacja uczestników sieci i koordynowanie pracy zespołu;
  • określanie potrzeb, wytyczanie długofalowych celów;
  • moderowanie pracy grupy, inicjowanie wymiany doświadczeń i prowadzenie dyskusji;
  • planowanie pracy sieci i opracowywanie scenariuszy spotkań;
  • współpraca uczestników sieci z zewnętrznymi ekspertami;
  • zakańczanie pracy sieci – opracowywanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem różnych form: ćwiczeń warsztatowych, coachingu grupowego, miniprezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń.

W związku z dużym zainteresowaniem, planujemy kolejną edycję szkoleń. Ponadto dla funkcjonujących koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy wsparcie w formie regionalnych spotkań konsultacyjnych.
Informacje o rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie platformy: www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęconej projektowi:
www.ore.edu.pl/wspieranie

Opracowała: Dorota Czerwonka

25 lutego 2016

Szkolenie blended learning: Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje się do realizacji nowego projektu pt. „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji systemu wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych uczniów”. Projekt będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Planowany termin rozpoczęcia działań to kwiecień 2016 roku. Już teraz zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału kursie, którego celem będzie przygotowanie do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Więcej informacji i zapisy na szkolenie Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? na stronie szkolenia.ore.edu.pl

25 lutego 2016

Prowadzisz sieci współpracy – skorzystaj z gotowych propozycji

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się przykłady zajęć dla nauczycieli dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, w tym również profilaktyki i wychowania uczniów. Opracowania są zbiorem pomysłów – treści, metod i narzędzi, które stanowią podpowiedź dla osób, przygotowujących się do prowadzenia sieci. 

(więcej…)

17 lutego 2016

Bibliotekarze w sieci kochają czytać!

Za nami pół roku działalności ogólnopolskiej sieci pt. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych uczniów, która gromadzi nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych. Prace sieci rozpoczęły się od spotkania, w czasie którego określono potrzeby uczestników, sformułowano cele i wstępnie zaplanowano zostały działania. Praca sieci toczy się przede wszystkim na platformie Doskonaleniewsieci.pl – tam uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, dyskutują, prezentują zasobów, ciekawostki z zakresu edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa. Ale są też inne formy pracy: w grudniu odbyło się webinarium pt. CzyTo gra – wirtualna gra czytelnicza, które było ciekawą propozycją wzmacniania kompetencji bibliotekarzy w zakresie wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii (TIK), a wraz z nowym rokiem rozpoczął się cykl wyjazdów do różnych bibliotek.

(więcej…)

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa