Szkolenia dla SORE

W ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępny kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzone są szkolenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE).
 
Szkolenia te mają na celu przygotowanie kadr zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli do skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.
 
Cele szkolenia:
Uczestnicy szkoleń:
  1. zostają wprowadzeni w rolę konsultanta rozwoju organizacyjnego, tj. osoby, która łącząc umiejętności: koordynatora projektów, trenera, coacha  i doradcy wspiera placówkę w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju,
  2. rozwijają umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, prowadzonych w oparciu o ustandaryzowane roczne plany wspomagania szkoły – ukierunkowane  na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i w określonym celu,
  3. biorą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian w toku realizacji rocznych planów wspomagania szkoły.
 
Terminy szkoleń:
Szkolenia organizowane są od maja 2012 do końca grudnia 2014 r.
 
Organizacja szkoleń:
Organizacja i przebieg szkoleń zostały powierzone firmie
 
PM Group Zubrycki, Panasewicz sp. j.
ul. Legionowa 28 lok. 101
15-281 Białystok
tel.: 85 674 50 00, fax: 85 745 44 00
 
Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej: http://www.szkolenia-sore.pl/
 
W sprawach organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt z:
 
Paulina Malinowska – specjalista ds. rekrutacji
telefon 533 97 97 42
adres mailowy: rekrutacja.sore@szkolenia-polska.pl
 
Realizację zadania po stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji koordynuje:

Joanna Soćko

telefon /22/ 345-37-04 
adres mailowy:  joanna.socko@ore.edu.pl
 

 

Oprac. Joanna Soćko

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa