Szkolenia dla dyrektorów szkół

W ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół organizowane są szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli. Główne cele szkoleń to przedstawienie dyrektorom założeń zmodyfikowanego systemu wspomagania rozwoju szkół oraz przygotowanie ich do aktywnego udziału w projektach powiatowych prowadzonych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Cele szkolenia:
  • przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do efektywnego korzystania ze wsparcia dostępnego w ramach wdrażanego w projektach powiatowych systemu wspomagania,
  • pogłębienie wiedzy w zakresie zarządzania procesami kompleksowego rozwoju szkoły,
  • rozwinięcie umiejętności pozwalających na wnikliwe określanie potrzeb, formułowanie celów rozwojowych oraz planowanie spójnych procesów rozwojowych.
 
Terminy szkoleń:
Szkolenia są organizowane czerwca 2012 do grudnia 2014 r.
 
Organizacja szkoleń:
Organizacja i prowadzenie szkoleń powierzone zostały firmie MDDP Akademia Biznesu.
 
W sprawach organizacyjnych bardzo prosimy o kontakt z:
MDDP Akademia Biznesu
Domaniewska 39 A | 02-672 Warszawa
tel. (48) (22) 208 21 29
fax. (48) (22) 211 20 93
ore@akademiamddp.pl
Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie internetowej: www.szkoleniaprojektowe.pl/ore
Realizację zadania w ORE koordynuje:
Katarzyna Leśniewska 
Tel. 22 345-37-84
e-mail: katarzyna.lesniewska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa