Prowadzisz sieci współpracy – skorzystaj z gotowych propozycji

Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się przykłady zajęć dla nauczycieli dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, w tym również profilaktyki i wychowania uczniów. Opracowania są zbiorem pomysłów – treści, metod i narzędzi, które stanowią podpowiedź dla osób, przygotowujących się do prowadzenia sieci. 

Od 2016 roku prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia jest zadaniem placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Pracownicy tych instytucji mogą korzystać z doświadczeń szkół, które wzięły udział w pilotażu nowego modelu wspomagania. Sieci współpracy i samokształcenia były oceniane pozytywnie przez nauczycieli i dyrektorów, które uczestniczyły w projektach prowadzonych w 160 powiatach w Polsce. Szczególnie cenione były działania o charakterze wychowawczym. Szkoły często uznawały to za priorytet, a nauczyciele deklarowali silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakresie.

Ważnym elementem pracy w sieci jest praca z nowymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował platformę internetową www.doskonaleniewsieci.pl  Platforma, dzięki interaktywnym funkcjom, pomaga zarządzać sieciami współpracy i samokształcenia. Daje możliwości wykorzystywania wideokonferencji, forów dyskusyjnych, blogów oraz e-learningu, a także tworzenia harmonogramów pracy oraz ankiet. Zachęcamy do wykorzystywania platformy w pracy sieci. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa