Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela

Publikacja dr Joanny Borgensztajn „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych – kompendium młodego nauczyciela” została opracowana w formie poradnika z myślą o nauczycielach realizujących nauczanie w szkołach ćwiczeń i posiadających niewielki staż pracy. Może być również cennym źródłem wiedzy dla doświadczonych pedagogów, którzy poszukują inspiracji i nowych pomysłów w celu wzbogacania swojego warsztatu dydaktycznego.

Autorka zamieszcza informacje dotyczące podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych oraz krótki zarys sytuacji prawnej szkolnictwa w Polsce w świetle obecnych przepisów prawa oświatowego. Wyjaśnia, czym jest program nauczania, podaje praktyczne wskazówki dotyczące jego wyboru, modyfikacji lub samodzielnego tworzenia, przedstawia analizę możliwości poznawczych dzieci w różnych grupach wiekowych oraz charakteryzuje model edukacji włączającej. Autorka porusza także kwestie związane z prawami autorskimi.

Poradnik zawiera różne rodzaje sprawdzonych form i metod pracy stosowanych na przedmiotach przyrodniczych, przykładowe tematy projektów uczniowskich, propozycje programów, aplikacji, stron internetowych oraz wolnych zasobów, które nauczyciel może wykorzystać w swojej pracy.

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa