Szkolenie dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy specjalistów z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych na bezpłatne szkolenie online dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych/problemowych dzieci i młodzieży.

Celem szkolenia będzie przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń dla rad pedagogicznych z zakresu profilaktyki szkolnej.

Cele szczegółowe:

  • Dostarczenie wiedzy na temat europejskich standardów jakości w profilaktyce (EDPQS)
  • Zaprezentowanie narzędzi do weryfikacji czy program profilaktyczny oraz kampania społeczna spełniają standardy jakości.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy potrzeb szkoły.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie formułowania celów i ich weryfikacji.

Zapisy na szkolenie odbywają się za pomocą formularze elektronicznego na stronie szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń, do osób zakwalifikowanych zostaną rozesłane mailowe zaproszenia do udziału w szkoleniu.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają materiały, na podstawie których będą szkolić rady pedagogiczne. Każdy uczestnik zgłaszając się na szkolenie zobowiązuje się do przeprowadzenia w roku szkolnym 2021/2022 min. 2 rad pedagogicznych na podstawie zdobytej wiedzy oraz otrzymanych materiałów.

Przy okazji zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki uzależnień, znajdującymi się na stronie internetowej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa