ASAP – Training Project. Międzynarodowa konferencja z udziałem ORE

W dniach 10-11 maja 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca europejski projekt ASAP – Training Project, którego celem jest dostarczenie skutecznych narzędzi do realizacji zadań związanych z promocją zdrowia oraz profilaktyką uzależnień. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu oraz jego rezultaty. W ramach wydarzenia każdy kraj zorganizował grupy dyskusyjne. Uczestnicy z Polski mieli okazję wziąć udział w następujących panelach:

Profilaktyka a COVID-19 – dyskusja moderowana przez Dorotę Macander, kierownika Wydziału Wychowania i Profilaktyki oraz Artura Malczewskiego, kierownika Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Standardy skutecznej profilaktyki – dyskusja moderowana przez dr Wiesława Poleszaka, wicedyrektora ORE i Bartosza Kehl kierownika Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Rola samorządu we wspieraniu szkół w realizacji profilaktyki – dyskusja moderowana przez Elżbietę Stawecką z Wydziału Wychowania i Profilaktyki oraz Sławomira Pietrzaka, prezesa Fundacji Pozytywnej Profilaktyki.

Dyskusje w grupach poprzedziły dwie prezentacje:

Artura Malczewskiego, kierownika Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, który przedstawił główne założenia europejskiego projektu ASAP oraz dr Wiesława Poleszaka, wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, który przedstawił wyniki badań dotyczące funkcjonowania dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19.

W grupach dyskusyjnych uczestniczyli przedstawiciele szkół i placówek oświatowych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, urzędów marszałkowskich, ośrodków polityki społecznej, centrów leczenia uzależnień, organizacji pozarządowych.

Więcej informacji na temat profilaktyki uzależnień znajdą Państwo w publikacji „Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień. Podręcznik dla specjalistów profilaktyki uzależnień” na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi profilaktyki uzależnień, zamieszczonymi na stronie ORE.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa