Webinarium z zakresu ochrony zdrowia psychicznego „Zarządzanie sobą w pracy zdalnej, hybrydowej i po powrocie do przedszkola, szkoły, poradni”

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium „Zarządzanie sobą w pracy zdalnej, hybrydowej i po powrocie do przedszkola, szkoły, poradni”, które odbędzie się 6 listopada 2020 r. na platformie ClickMeeting w godzinach 14:00–15:30.

Do udziału w webinarium zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalistów ze szkół oraz nauczycieli.

Celem webinarium jest zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie:

  • wyników badań dotyczących funkcjonowania nauczycieli i uczniów podczas pandemii,
  • czynników wpływających na zdrowie psychiczne zarówno nauczycieli jak i uczniów,
  • możliwości podejmowania działań dla ochrony zdrowia psychicznego swojego i uczniów.

W Polsce i na całym świecie nasila się epidemia wirusa SARS-CoV-2. Od 14 listopada br. kształcenie zdalne dotyczy uczniów szkół podstawowych, w tym wkrótce także klas I-III szkół i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchaczy placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego. Praca z uczniami w kontakcie zapośredniczonym wciąż pozostaje wyzwaniem, tym bardziej, jeśli priorytetem nie będzie realizacja podstawy programowej, ale przede wszystkim dbanie o relacje w oddziałach klasowych oraz między uczniem i nauczycielem. Często dla samych nauczycieli organizacja pracy w innych, nadal nowych warunkach pracy, wywołanych epidemią, jest źródłem frustracji i napięcia.

Dr Wiesław Poleszak i dr hab. Jacek Pyżalski wymieniając różne sposoby utrzymywania i ulepszania relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami w pracy zdalnej proponują m.in.:

„Bądźmy dla uczniów dobrym przykładem, pokażmy, jak dbać o siebie, przebywając w izolacji. Podzielmy się z uczniami radami, wskażmy, co zrobić (i co my robimy), żeby się lepiej czuć.”[1]

Aby uczniowie mogli zadbać o siebie podczas pracy zdalnej, potrzebują osoby, która nie tylko te metody zna i o nich mówi, ale przede wszystkim sama je stosuje i wprowadza w życie uczniów. Pracownicy placówek oświatowych będący w kontakcie ze swoimi uczniami mają możliwość rozmawiać o ograniczeniach wpływających na dzieci i młodzież, a przede wszystkim sami mogą inspirować i wzmacniać dbanie o swój dobrostan. Jesteśmy bogatsi o doświadczenie poprzedniego semestru [2] i warto przemyśleć, jakie wartości przekazujemy uczniom i dzieciom w trudnym dla nas i dla nich czasie. Informacje te w formie wykładu przekaże Pan Marcin Zaród.

Zapraszamy na webinarium z zakresu ochrony zdrowia: „Zarządzanie sobą w pracy zdalnej, hybrydowej i po powrocie do przedszkola, szkoły, poradni” poprowadzone przez Pana Marcina Zaróda.

Po 60 minutowym wykładzie Gość odpowie na Państwa pytania dotyczące tematu wykładu.

Marcin Zaród – Nauczyciel Roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel angielskiego i wychowania fizycznego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, Emisariusz Bezpiecznego Internetu w programie Cybernauci, współtwórca Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Ekspert i trener w projektach: Novigado, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Tarnów 4.0, Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń. Współtworzy polski podcast edukacyjny EduGadki. Współinicjator akcji #zadajęzsensem. Jeden z autorów publikacji „Edukacja w czasach pandemii koronawirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego. Projekty jego uczniów zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych.

Termin webinarium: 6 listopada 2020 r; w godzinach: 14:00–15:30.

Czas trwania webinarium: 2 godziny dydaktyczne.

Miejsce realizacji webinarium – platforma ClickMeeting.

Osoby zakwalifikowane na webinarium dostaną maila z linkiem do wydarzenia.

Rekrutacja na webinarium za pomocą formularza elektronicznego.

Bezpłatne materiały ORE z zakresu zdrowia psychicznego

Przypisy:

[1] Poleszak, W., Pyżalski, J.: Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone. (s.: 28-36). W: Pyżalski, J. (red. nauk.). (2020). Edukacja w czasach pandemii wirusa Covid-19. Z dystansem o ty, co robimy obecnie jako nauczyciele.

[2] Badanie naukowe: Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych w czasie epidemii koronawirusa

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa