Myślenie algorytmiczne i programowanie na I i II etapie edukacyjnym – ramowe programy szkoleń

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych oddaje w Państwa ręce publikację „Ramowe programy szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych z zakresu kształcenia myślenia algorytmicznego i nauki programowania”. Programy dotyczą podnoszenia kompetencji nauczycieli w obszarze dwóch pierwszych celów ogólnych, czyli algorytmicznego rozwiązywania problemów, kształtowania myślenia komputacyjnego i programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym oraz odpowiednio w klasach IV–VI i VII–VIII.

Publikacja zawiera cztery ramowe programy szkoleń: dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, klas IV–VI i klas VII–VIII wraz ze szkoleniem wstępnym dla nauczycieli deklarujących znajomość zagadnień na poziomie klas IV–VI. W każdym szkoleniu przedstawiono: informacje ogólne o szkoleniu, wymagania wstępne stawiane uczestnikom szkolenia, cele szkolenia, treści nauczania i przykładowy rozkład materiału z odniesieniem do poszczególnych punktów nowej podstawy programowej oraz z określeniem liczby godzin przeznaczonych na realizację.

Poszczególne tematy z przykładowego rozkładu materiału omówiono szczegółowo, przedstawiając jednocześnie wskazówki metodyczne dla nauczycieli dotyczące pytań, jakie należy stawiać uczniom, tematów dyskusji i przewidywania różnych odpowiedzi i reakcji uczniów. Po omówieniu umieszczono odwołania do materiałów dostępnych online, które mogą wzbogacić warsztat pracy nauczyciela w danym temacie. Ponadto przedstawiono przykładowe scenariusze i zadania, w większości wraz z rozwiązaniami.

Na podstawie tego programu placówki doskonalenia nauczycieli mogą realizować szkolenia dla nauczycieli.

Zachęcamy do pobierania publikacji i stosowania jej w swojej pracy.

Ostatnia aktualizacja: 5 grudnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa