Sprawozdanie z realizacji programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 2016 roku

W ramach upowszechniania programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” w 40-godz. szkoleniach w 2016 r. uczestniczyło 3 641 osób:

•  Programem objęto ok 2500 placówek oświatowych, w których zorganizowano 243 grupy szkoleniowe, w których brało udział 2 900 osób, w tym: 2 583 rodziców i 317 nauczycieli.
•  Szkoleniami dla profesjonalistów (psychologów i pedagogów) objęto ok. 500 placówek oświatowych, gdzie w 59 grupach brało udział 741 osób (realizatorów programu).

Założenia i idee programu zaprezentowano na 99 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 3772 rodziców i 1373 nauczycieli z ok. 450 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 18 konferencjach regionalnych, w których uczestniczyło 236 rodziców i 2169 nauczycieli z ok. 450 placówek oświatowych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zorganizował seminarium dla 30 edukatorów-koordynatorów programu.

Edukatorzy programu przeprowadzili 16 superwizji, w których uczestniczyło 26 realizatorów programu. Realizatorzy programu w 21 grupach wsparcia objęli swoją pomocą 172 absolwentów warsztatów.

Ponadto, w prasie lokalnej ukazało się 6 artykułów poświęconych tematyce oddziaływań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych związanych z upowszechnianiem programu oraz 1 wystąpienie w mediach lokalnych promujących program.

W ramach upowszechniania programu na Litwie założenia programu zaprezentowano na 2 radach pedagogicznych, w których uczestniczyło 18 rodziców i 12 nauczycieli z 4 placówek oświatowych różnego szczebla oraz na 1 konferencji, w której uczestniczyło 25 rodziców i 36 nauczycieli.

Upowszechnianie programu w latach 2007–2016

Rok

Grupy podstawowe

Profesjonaliści

Konferencje

Seminaria

2016

243 grupy:

2 900 osób

59 grup:

741 osób

8 konferencji

1 seminarium

2007-2015

2 707 grupy:

33 483 osoby

472 grupy:

6 289 osób

132 konferencje

109 seminariów

Razem:

2 950 grup:

36 383 osób

531 grup:

7 030 osób

141 konferencji

110 seminariów

Załączniki:

Upowszechnianie programu w województwach. Rok 2016

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa