Finansowanie oświaty – seminarium dla samorządowców we Wrocławiu

Zapraszamy samorządowców na kolejne dwudniowe seminarium „Finansowanie oświaty – nowe regulacje prawne” poświęcone omówieniu rozwiązań prawnych zawartych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt ustawy od pół roku był konsultowany ze środowiskiem oświatowym.
27 października 2017 r. ustawa została przyjęta przez Sejm RP, a 28 listopada 2017 r. – podpisana przez Prezydenta RP. W ramach seminarium przedstawione zostaną główne założenia ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Seminarium realizowane jest we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Adresaci seminarium:

Seminarium adresowane jest do pracowników i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za zadania związane z finansowaniem oświaty, w tym w szczególności zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi.

Termin seminarium:

21–22 lutego 2018 r.

Organizacja i miejsce:

Seminarium odbędzie się we Wrocławiu w hotelu IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM.

Adres: pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław. Kontakt: tel.: (+48)71 733 48 00, fax: (+48)71 733 48 01, e-mail: H9347@accor.com

Hotel znajduje się w pobliżu  Dworca Głównego PKP we Wrocławiu (około 400 metrów – czas przejścia ok. 5 minut)

W razie przyjazdu własnym samochodem – parking płatny za dobę 40 zł.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. hotelu w pokojach dwuosobowych.

UWAGA:

W seminarium może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli tej samej jednostki samorządu terytorialnego.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Program seminarium

Rekrutacja na seminarium 

W razie pytań proszę kontaktować się z: Piotrem Matuszakiem, tel. 22 570-83-42, e-mail:piotr.matuszak@ore.edu.pl

W załączeniu tekst ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.

Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa