Filmowe przykłady dobrych praktyk samorządowych

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Jak wspomagać szkoły, aby lepiej służyły uczniom? Po czym poznać, że szkoły kształtują kompetencje kluczowe uczniów? Jak wesprzeć dyrektorów i nauczycieli, aby podejmowane przez nich działania jeszcze bardziej przyczyniały się do rozwoju uczniów? Dlaczego kształtowanie kompetencji uczniów jest takie ważne dla przyszłości uczniów i całego środowiska lokalnego? Co zrobić, żeby uczniowie lubili gminne szkoły? Jak przekonać środowisko lokalne, aby włączyło się w realizację działań, na których zależy jednostkom samorządu terytorialnego (JST)?

Na te i inne pytania odpowiedzą filmy z przykładami dobrych praktyk samorządowych. Przedstawione przykłady ciekawych, innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez JST ilustrują, jak ważna jest rola samorządu w inicjowaniu działań służących rozwojowi szkół i placówek oświatowych.

Zdobywanie wiedzy czy nabywanie umiejętności i doświadczenia to wartość towarzysząca nam przez całe życie. Człowiek uczy się na własnych błędach, ale może korzystać też z przykładów dobrych praktyk. O wiele łatwiej, szybciej, a nawet skuteczniej jest dokonać zmian na swoim podwórku, gdy obserwujemy sąsiada. Pozwala to niejednokrotnie unikać błędów, które przytrafiały się mu w drodze do sukcesu.

Filmy „Samorządowe przykłady dobrych praktyk” prezentują rozwiązania wdrożone w związku z uczestnictwem JST w pilotażu realizowanym w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego
w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”. Ich celem jest upowszechnienie i promocja innowacyjnych pomysłów w zakresie lokalnej polityki oświatowej. Filmy pokazują, w jaki sposób samorządy mogą wspierać szkoły w rozwoju oraz kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów. Wskazują na korzyści wynikające z podjętych działań oraz zachęcają do skoordynowania działań z zakresu doskonalenia nauczycieli w formie procesowego wspomagania.

Mamy nadzieję, że filmy zainspirują do korzystania ze sprawdzonych wzorców działania i ich efektywnego wykorzystania na potrzeby konkretnej gminy/miasta czy powiatu, a także do własnych poszukiwań innowacyjnych rozwiązań.

Filmy

Zapraszamy do obejrzenia filmów i wykorzystywania przykładów!

Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa