Drugie szkolenie – Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.comfot. Fotolia.com

Serdecznie zapraszamy samorządowców na dwudniowe szkolenie warsztatowe przygotowujące do promowania działań oświatowych w jednostce samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku dniach 19–20 marca 2018 r.

Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów edukacji JST różnego typu.

Cele szkolenia:

 1. Nabycie i/lub pogłębienie kompetencji z zakresu efektywnego budowania wizerunku wydziału edukacji w gminie/mieście/powiecie.
 2. Wykorzystanie technik wpływu społecznego w budowaniu strategii wizerunkowej.
 3. Uświadomienie sobie znaczenia marketingu szeptanego oraz sposobów jego inicjowania i moderowania.
 4. Poznanie aplikacji służących do budowania atrakcyjnych materiałów promujących działania oświatowe: ulotek, plakatów, banerów internetowych, zaproszeń, podsumowań, wizytówek, broszur, ogłoszeń itd.
 5. Nabycie i/lub pogłębienie umiejętności tworzenia krótkich filmów promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 6. Doskonalenie wizerunku wydziału edukacji i promocja działań oświatowych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Ramowy zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wprowadzenie do strategii budowania oświatowych działań promocyjnych na terenie gminy/miasta/powiatu – istotne zmienne: cel promocji; przedmiot promocji; narzędzia promocji; odbiorcy promocji; skuteczność promocji.
 2. Słowo w materiałach reklamowych: model AIDA w budowaniu skutecznego przekazu promocyjnego (A – Attention – deklaracja potencjału, I – Interest – lejek truizmów, D – Desire – język korzyści, A – Action – kroki działania); siła hasła przewodniego – praktyczne budowanie motto.
 3. Budowanie materiałów promocyjnych z wykorzystaniem narzędzi online: rola identyfikacji wizualnej, znaczenie koloru; darmowe banki zdjęć, kliparty, grafiki i czcionki; projektowanie ulotek, plakatów, folderów, zaproszeń, wizytówek i innych materiałów promocyjnych z wykorzystaniem wybranych programów (np. Canva); tworzenie wirtualnych plakatów z wykorzystaniem „Postermywall”; edycja prostych filmów promocyjnych.
 1. Siła mediów społecznościowych w promowaniu działań rozwojowych: efektywne prowadzenie konta wydziału oświaty na Facebooku; odmienne zastosowanie Twittera; tajemnicza moc LinkedIn.
 2. Budowanie wizerunku wydziału edukacji poprzez aktywność offline: bezpośrednie spotkania z interesariuszami – inicjowanie działań wspierających wzajemne relacje; obecność w mediach: TV, radio, prasa (szczebel mikro- i makro); wspieranie swoją obecnością działań istotnych dla życia gminy/miasta/powiatu.
 3. Metody podtrzymywania zainteresowania naszymi działaniami poprzez zastosowanie technik wpływu społecznego: reguła niedostępności; reguła autorytetu; reguła lubienia; reguła zaangażowania i konsekwencji; inne.
 4. Realizacja działań promocyjnych z uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym wizerunku.

Szkolenie ma charakter treningu behawioralnego zorientowanego na kształtowanie konkretnych umiejętności i zachowań. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą głównie metody aktywne (praktyka 80% czasu trwania warsztatu) – odwołujące się do doświadczeń, wiedzy i potrzeb Uczestników. Dla wsparcia i usystematyzowania niezbędnej wiedzy zastosowane zostaną metody podawcze w postaci miniwykładu będącego wprowadzeniem do danego zagadnienia lub omówieniem doświadczenia. Metody te są stosowane w zakresie koniecznym dla procesu szkolenia.

Termin szkolenia: 19–20 marca 2018 r., Centrum Szkoleniowe ORE, Sulejówek, ul. Paderewskiego 77.

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum, a także bezpłatny parking.

Program szkolenia (doc.152 kB)

Nabór na szkolenie

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 8 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa