Szkolenia stacjonarne dla kadry JST – różne tematy

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

W miesiącach luty i marzec 2023 roku serdecznie zapraszamy kadrę JST na szkolenia stacjonarne. Wybór tematyki szkoleń wynika z potrzeb samorządowców zdiagnozowanych w ramach systematycznie  prowadzonych ewaluacji wszystkich form pracy.

Celem ogólnym szkoleń jest wsparcie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dyrektorów szkół/placówek w realizacji zadań oświatowych po pandemii koronawirusa COVID-19.

Proponujemy następujące tematy szkoleń:

 • 2–3 lutego 2023r. „Kształcenie specjalne i inne formy wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty – kierunki zmian organizacyjnych i finansowych,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 8–9 lutego 2023r. „Kształcenie specjalne i inne formy wsparcia uczniów w polskim systemie oświaty – kierunki zmian organizacyjnych i finansowych”, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 9–10 lutego 2023r„ Dotowanie oświaty niesamorządowej z uwzględnieniem zmian prawnych w 2023r,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 16–17 lutego 2023r. „Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad wprowadzaniem danych do systemu informacji oświatowej w kontekście naliczania subwencji oświatowej,” hotel HP Park w Warszawie, ul. Heroldów 1B
 • 16–17 lutego 2023r. „Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych,” hotel HP Park w Warszawie, ul. Heroldów 1B
 • 6–7 marca 2023r. „Kontrole pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym podmiotom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 7–8 marca 2023r. „Praca nad organizacją roku szkolnego 2023/2024 – arkusze i konkursy na stanowisko dyrektora”, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 13–14 marca 2023r. „Kontrola zarządcza – obowiązki organu prowadzącego i jednostki oświatowej a ocena pracy dyrektora”, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 15–16 marca 2023r. „Przygotowanie organizacji jednostek oświatowych na rok szkolny 2023/2024. Arkusz organizacji pracy jednostki oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych,” Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 28–29 marca 2023r. „Kontrola zarządcza – obowiązki organu prowadzącego i jednostki oświatowej a ocena pracy dyrektora”, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77
 • 18–19 kwietnia 2023r.Pierwsza aktualizacja rocznych kwot dotacji na rok 2023 – zmiany
  w algorytmach podstawowej kwoty dotacji  i wskaźnika zwiększającego”, Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Wszystkie szkolenia trwają 2 dni; pierwszego dnia rozpoczynają się o godzinie 12.00, dnia drugiego kończą się o godz. 13.00. Każde szkolenie trwa 2 dni (razem 12 godzin dydaktycznych) plus przerwy ustalone przez prowadzącego szkolenie.

Maksymalna liczba uczestników – 35 osób w grupie.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów i ekspertów z zakresu prawa oświatowego i finansowego. Wszystkie realizowane szkolenia umożliwiają uczestnikom dyskusję oraz wyminę doświadczeń na poruszane tematy.

Szkolenia adresowane są dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z realizacją zadań oświatowych.

Elektroniczne formularze zapisu

W sprawach organizacji szkoleń osobą odpowiedzialną i uprawnioną do kontaktów jest Piotr Matuszak – tel. 22 570-83-42

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014–2020.

Serdecznie zapraszamy !

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa