Sieci współpracy dla samorządowców – uczestników pilotażu

Fotolia.com
Fotolia.com
Fotolia.comFotolia.com

14 września 2018 r. ruszyły trzy samorządowe sieci współpracy i samokształcenia. Ich członkami są samorządowcy uczestniczący w grupach szkoleniowych w projekcie (I etap projektu). Każdy z członków grupy szkoleniowej został automatycznie przypisany do grupy, w której pracował w ramach szkoleń (jedna z sieci dedykowana jest do dwóch grup szkoleniowych – do gmin miejskich i powiatów). Praca w sieciach zaplanowana została na dziewięć miesięcy: od września 2018 do końca maja 2019 r.

Celami sieci współpracy i samokształcenia są:

  1. Monitorowanie realizacji opracowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) lokalnych planów rozwoju oświaty/planów wspomagania szkół/placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.
  2. Udzielenie wsparcia samorządowcom we wdrożeniu ww. planów.
  3. Identyfikowanie samorządowych przykładów dobrych praktyk i ich upowszechnianie na stronie ORE (szczególnie w zakresie opracowania i realizacji planów).
  4. Integracja przedstawicieli JST realizujących zadania oświatowe, wymiana doświadczeń między nimi, uczenie się od siebie, wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonaleniewsieci.   

Sieci realizowane są w formie blended learning – jest to mieszana metoda kształcenia, łącząca tradycyjne metody nauki z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera. Dlatego też nasze sieci online uzupełniane będą spotkaniami w „realu” organizowanymi w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku k. Warszawy (odbędą się po trzy spotkania na każdą sieć). Pierwsze spotkania w ramach sieci planowane są w następujących terminach:

  • 16–17 października 2018 r. (dla gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich),
  • 23–24 października 2018 r. (dla gmin miejskich i powiatów).

Prowadzącymi sieci są bardzo doświadczeni moderatorzy:

  • „JST_GMINY WIEJSKIE” – Agnieszka Kluszczyńska,
  • „JST_GMINY WIEJSKO-MIEJSKIE” – Piotr Adasiewicz,
  • „JST_GMINY MIEJSKIE POWIATY – Agnieszka Szwejkowska.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach.   

Przypominamy, że sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań osobistych To także tworzenie przestrzeni do budowania proaktywnych postaw samorządowców wobec zadań oświatowych.

Członkowie sieci korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora sieci współpracy i samokształcenia.

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa