Monitorujemy i wspieramy realizację planów strategicznych opracowanych przez JST

W dniach 23–24 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyło się pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla samorządowców z powiatów i gmin miejskich. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (JST), którzy opracowali plany rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych i od 1 września 2018 r. rozpoczęli proces wdrażania przygotowanych planów. Na co dzień uczestnicy sieci pracują na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, jednak co dwa miesiące uczestniczą w spotkaniach stacjonarnych prowadzonych przez moderatora sieci.

Celem spotkania było:

 1. Monitorowanie realizacji procesu wdrażania planów rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (opracowanych w I etapie projektu).
 2. Wsparcie JST w realizacji ww. planów.
 3. Identyfikacja przykładów dobrych praktyk samorządowych w zakresie wdrażania opracowanych planów.

W ramach spotkania uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz przedyskutowania wyzwań wiążących się z praktyczną realizacją przygotowanych planów. Poruszano  następujące zagadnienia:

 1. Wdrożenie Planów Rozwoju Oświaty w gminach:
 • monitorowanie procesu wdrożenia, narzędzi, możliwości;
 • zarządzanie ryzykiem w procesie wdrażania planu rozwoju;
 • dobre praktyki i sukcesy w procesie wdrażania;
 • problemy i sposoby radzenia sobie z nimi.
 1. Współpraca w ramach pracy w sieci:
 • co możemy dostać dzięki współpracy w sieci;
 • kontrakt na pracę w sieci;
 • warunki wspólnego uczenia się w sieci.
 1. Rozwiązywanie problemów z partnerami realizującymi plan:
 • diagnozowanie oporu oraz wymówek w rozmowie i sposoby radzenia sobie z nimi;
 • warsztat praktyczny z komunikacji interpersonalnej.
 1. Coachingowe narzędzia komunikacji:
 • jak efektywnie się komunikować z wykorzystaniem narzędzi;
 • model GROW w prowadzeniu efektywnej komunikacji;
 • model GOLD w prowadzeniu efektywnej komunikacji.
 1. Efektywne narady/zebrania/spotkania:
 • warunki podstawowe dobrej narady, spotkania;
 • stawianie pytań jako narzędzie do prowadzenia ciekawej dyskusji;
 • dyskusja zogniskowana jako narzędzie do prowadzenia dyskusji.

W spotkaniu sieci uczestniczyli przedstawiciele następujących JST: z gmin miejskich – Biała Podlaska, Braniewo, Brodnica, Rypin, Kalisz, Rzeszów oraz powiatów – Krapkowice i Wołomin. Samorządowcy podsumowali spotkanie jako bardzo efektywne, a oceny dotyczące prowadzącego spotkanie oraz realizacji oczekiwań uczestników uzyskane w ankiecie ewaluacyjnej były bardzo wysokie. Kolejne spotkanie planowane jest w styczniu 2019 r.

Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap” Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA – ROZWÓJ na lata 2014–2020.

 

Świetna współpraca Powiatów Krapkowickiego i Wołomińskiego
Przedstawicielki Miast: Brodnicy i Rypina dzielą się swoimi sukcesami
Uczestnicy spotkania z Powiatu Krapkowickiego i Miasta Braniewa
Prowadząca zajęcia Agnieszka Szwejkowska
Samorządowcy omawiają stan realizacji opracowanych przez nich planów strategicznych
23-24 listopada 2018 r. –Sulejówek - Spotkanie sieci dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego - Gminy miejskie i powiaty

Ostatnia aktualizacja: 5 listopada 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa