Szkoła ćwiczeń

Szkoła ćwiczeń

12 maja 2023

Nauka – Otwartość – Doświadczenie

Sieć współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń rozwija się w szybkim tempie. Poza stałymi spotkaniami zaplanowano pięć spotkań fakultatywnych, w których trenerzy szkół ćwiczeń mogą trenować swój warsztat dzieląc się edukacyjnymi pasjami z innymi uczestnikami sieci. Dotąd odbyły się następujące spotkania: „Podstawy sketchnotingu”, „Zajęcia z wychowawcą  – trudny orzech do zgryzienia czy miłe chwile?” oraz „Laboratoria przyszłości  – projektowanie i drukowanie w technologii 3D oraz kreatywne eksperymenty ze sztuczną inteligencją”, a jeszcze w maju zaplanowano dwa kolejne: „Sztuka zadawania pytań” oraz „Jak budować efektywny zespoły z wykorzystaniem badania FRIS (fakty, relacje, idee, struktury)?”.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia szkół ćwiczeń w dniach 21-22 kwietnia br. odbył się wyjazd studyjny do szkół ćwiczeń w Poznaniu (Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń Cogito)  i powiecie poznańskim (Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie). Celem wizyty było poznanie działalności szkół w których powstały szkoły ćwiczeń. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy obydwu szkół, poznać zasady i organizację procesów przebiegających w placówkach, zwrócić uwagę na aranżację przestrzeni, spotkać się z uczniami i nauczycielami, a także wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli szkół. Wizytujący zwrócili uwagę m.in. na przestrzeń przyjazną uczniom, pielęgnowanie podmiotowości uczniowskiej, troskę o rozwój kompetencji kluczowych, tworzenie miejsca dla innowacji i autonomii nauczycielskiej, a także ważną rolę dyrektora jako lidera i przywódcy.

Nie dziwi więc fakt, że na gruncie takich szkół wyrosły silne wielkopolskie szkoły ćwiczeń!

Oprac. Danuta Kitowska

schematyczne rysunki przedstawiające ludzi, most pomiędzy dwoma domami (uczelnia i szkoła), nad którym widnieje napis: mosty - pomosty; na rysunku znajdują się imiona: Basia, Agnieszka, Piotr, Artur, Grażynka oraz opisy do tych imion.
20 kwietnia 2023

Szkoły ćwiczeń miejscem przygotowania do zawodu

Pierwsze spotkanie Sieci szkół ćwiczeń przebiegało pod hasłem: Przygotowanie do zawodu. Start w zawodzie. Podczas spotkania przedstawiono dobre praktyki w zakresie współpracy uczelni ze szkołą ćwiczeń z perspektywy zarówno uczelni jak i szkoły.

Zaprezentowano nowatorskie, wspólne działania szkół wyższych i placówek oświatowych mogące stanowić inspirację dla szkół ćwiczeń. Omówiono trudne doświadczenia później startujących w zawodzie nauczycieli, które mogłyby być niwelowane przy wykorzystaniu potencjału szkół ćwiczeń.

W efekcie powstały wnioski i rekomendacje. We współpracy uczelni i szkoły, warto:

  • wyeksponować wątek badawczy;
  • nauczycielowi powierzyć rolę eksperta/badacza/partnera szkoły wyższej;
  • wykorzystać dodatkowe formy współdziałania, np. superwizje, wspólne promowanie projektów lub prac;
  • zaimplementować sprawdzone wzorce (dokumenty, rozwiązania) zarówno szkół wyższych jak i szkół ćwiczeń;
  • inspirować się innymi działaniami, np.  rozwiązaniami Szkoły Edukacji czy rzeszowskiej inicjatywy „Wtorki z panem Cogito”;
  • poszerzyć oddziaływania szkół ćwiczeń o nauczycieli startujących w zawodzie po przerwie.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego: Agnieszka Pietryka, Barbara Muszyńska, Piotr Mazur, Grażyna Tereszewicz, Agnieszka Włodarczak, Danuta Kitowska, Małgorzata Wojnarowska – Grzebień, Magdalena Brewczyńska.

Spotkanie odbyło się 17 kwietnia 2023 r. w formie zdalnej dyskusji.

Oprac. D. Kitowska

Zdjęcie laptopa, z którego wyłaniają się kształty geometryczne
22 marca 2023

Laboratoria Przyszłości w szkołach przyszłości

23 marca 2023 r. zapraszamy na konferencję „Laboratoria Przyszłości w Szkołach Ćwiczeń”

Jak przedstawia się program konferencji?

(więcej…)

Zdjęcie z napisem: Google Edu Trends #Chromebooki #GoogleWorkspace #Aplikacje
25 stycznia 2023

Google Edu Trends

31 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 rozpocznie się wyjątkowe wydarzenie dotyczące edukacji cyfrowej.

Bezpłatna konferencja online „Google Edu Trends” to 2,5 godziny w rzadko spotykanej formie 15-minutowych pigułek inspiracji prowadzonych przez nauczycieli i ekspertów edukacyjnych.

Podczas konferencji przedstawione zostaną zalety nowoczesnych rozwiązań dla edukacji, stworzonych i wspieranych przez Google – światowego lidera edukacji.

W przestrzeni konferencyjnej opowiemy o projektach realizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dedykowanych edukacyjnemu środowisku cyfrowemu oraz o Szkołach Ćwiczeń pracujących w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Szczegółowe informacje

 

Rysunek szkoły i człowieka idącego w jej kierunku. Nad rysunkiem znajduje się napis: Losu wybrańcem się czuję, bo w szkole ćwiczeń pracuję
23 stycznia 2023

Kurs trenerski szkół ćwiczeń

W dniach 20–22 stycznia 2023 r. odbył się pierwszy zjazd kandydatów na trenerów szkół ćwiczeń.

Cel ogólny szkolenia to przygotowanie trenerów szkół ćwiczeń poprzez:

  1. Poznanie celów, zadań i organizacji pracy szkoły ćwiczeń.
  2. Podniesienie kompetencji w zakresie wsparcia realizowanego przez szkołę ćwiczeń.
  3. Doskonalenie umiejętności niezbędnych do realizacji zadań trenera szkoły ćwiczeń.
  4. Kształtowanie postaw sprzyjających wspieraniu rozwoju zawodowego nauczycieli szkół

ćwiczeń.

Podczas trzech dni szkoleniowych uczestnicy kursu wypracowali rekomendacje dotyczące statusu trenera szkoły ćwiczeń. Kontynuacją działań będą spotkania zdalne oraz wizyty studyjne do wybranych szkół ćwiczeń.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa